Sanasto

Anturi: komponentti, joka mittaa jotakin suuretta tai havaitsee sen muutoksia (esimerkiksi kiihtyvyyttä mittaavaa anturia käytetään auton ilmatyynyn laukaisemiseen)

Bicmos-piiri: puolijohdeteknologia, jossa yhdistetään eri tekniikoita, tavoitteena kokonaisuus joka yhdistää tehokkaasti sekä digitaalisia ja analogisia toimintoja

BSOI: Bonded SOI, jatkojalostettu piikiekko

C-SOI: yksi SOI-kiekkojen alalaji (onkaloitu SOI, tuotenimenä Okmetic C-SOI); jatkojalostettu SOI-kiekko, jonka sisäänrakennetut onkalot mahdollistavat kehittyneempien MEMS-komponenttien valmistamisen

CAP-kiekko: antureiden suojaamiseen kehitetty kiekko

DNV: Det Norske Veritas; monikansallinen riskien tunnistamiseen ja hallintaan keskittynyt yritys, yksi maailman tunnetuimmista sertifiointielimistä

DRIE: (Deep reactive-ion etching), hyvin anisotrooppinen syövytysprosessi, jonka avulla valmistetaan syviä ja kapeita koloja tai uria piikiekkoon

Epikiekko: piikiekko, jonka pintaan on kasvatettu epitaksiaalireaktorissa ohut piikerros

Fab lite -toimintamalli: liiketoimintamalli, jossa yhtiö keskittyy ydinosaamiseensa omassa tuotannossa ja kasvattaa tuotantokapasiteettia sopimusvalmistuksen avulla

Global Industry Classification Standard (GICS): globaali standardi julkisesti noteerattujen yhtiöiden luokittelemiselle toimialoihin, mahdollistaa yhtiöiden ja toimialojen maailmanlaajuisen vertailun

Gyroskooppi: kulmanopeusanturi, jota käytetään pyörimisnopeuden tai asennon aistimiseen

Heikosti seostettu kiekko: piikiekko, jossa on ainoastaan vähän seosainetta, jolloin kiekon johtavuus on matala

IATF 16949:2016: standardi, joka täydentää ISO 9001 -standardia ja pitää sisällään autoteollisuuden asiakaskohtaisia tarkennettuja vaatimuksia

IFRS: kansainväliset tilinpäätösstandardit, joita kaikkien Euroopan Unionissa julkisesti noteerattujen yritysten on noudatettava

ISO 14001: ympäristöasioiden hallintajärjestelmää kuvaava kansainvälinen standardi

ISO 9001:2015: yhtiön laatujärjestelmää kuvaava kansainvälinen standardi

Kaviteetti: kuvioinnilla valmistettu ”onkalo” SOI-kiekon sisässä, johon voidaan asiakkaan jatkoprosesseissa valmistaa esimerkiksi kiihtyvyysantureita.

Kuviointi: kaviteettien ja muiden rakenteiden valmistaminen piikiekolle

Lean Six Sigma: prosessien parannusmenetelmä

Litografia: Piin tai oksidin kuviointi seuraava plasmaetsausvaihetta varten. Prosessivaiheet käsittävät resistin levityksen, valotuksen retikkelin läpi, sekä valotettujen alueiden kehityksen

MEMS: Micro Electro Mechanical Systems, mikroelektromekaaninen järjestelmä

MIG: MEMS Industry Group

MMC: Micromachine Center

Moduuli: itsenäinen osa, josta voidaan koota erilaisia kokonaisuuksia

Oskillaattori: yleisnimitys kaikille jaksollisesti värähteleville järjestelmille

Pii: neljännen pääryhmän alkuaine, puolijohteiden yleisin raaka-aine

Piikiekko: pyöreä ja ohut, tavallisesti toiselta tai molemmilta puolilta peilikirkkaaksi kiillotettu 100, 125, 150, 200 tai 300 mm kokoinen, piistä valmistettu yksikiteinen kiekko

Polypii: piikiekkojen raaka-aine, monikiteinen puhdas pii

Puolijohde: aine, jonka sähkönjohtavuutta voidaan laajasti muuttaa lisäämällä siihen sopivasti epäpuhtausatomeja

REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals; EU-direktiivi, jonka tarkoitus on johtaa haitallisimpien kemikaalien tunnistamiseen ja vaiheittaiseen käytöstä poistamiseen

RoHS: Restriction of the Use of Hazardous Substances; EU-direktiivi, jolla on tarkoitus lähentää jäsenvaltioiden lakeja, jotka koskevat vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja  elektroniikkalaitteissa

Saanto: suhdeluku, joka ilmaisee kuinka paljon tuotantoon laitetusta materiaalista onnistutaan valmistamaan spesifikaatioiden mukaisesti

SEMI: Semiconductor Equipment and Materials International; puolijohdemateriaali- ja laitealan kansainvälinen kattojärjestö, jonka jäsen Okmetic on

SIA: Semiconductor Industry Association; puolijohdevalmistajien kansainvälinen kattojärjestö

SIRE: sisäpiirirekisteri

Smart system: aistimiseen, liikuttamiseen ja kontrollointiin käytettävä pienikokoinen laite, jonka ominaisuudet on integroitu mahdollisimman pitkälle

SOI-kiekko: jatkojalostettu piikiekko (SOI = Silicon On Insulator), jota peittävän oksidin päällä on ohut piikalvo

Tehopuolijohde: puolijohdekomponentti, jota käytetään tehoelektroniikassa

Vahvasti seostettu kiekko: erittäin hyvin sähköä johtava piikiekko, jossa on runsaasti seosainetta

Puolijohde-, anturi- ja D&A-markkinoita tutkivia tutkimuslaitoksia:

  • Future Horizon
  • Gartner Dataquest
  • IC Insights
  • iSuppli
  • SEMI
  • Semico Research
  • SIA
  • VLSI Research
  • WSTS
  • Yole Développement