Strategiset valinnat

Okmeticin strategisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti asiakkaiden nykyisiä ja tulevia teknologiatarpeita vastaavan tuotevalikoiman avulla. Yhtiön toimintatavassa keskeistä on olla aidosti lähellä asiakasta ja ymmärtää heidän tarpeitaan ja prosessejaan. Okmeticin strategisena painopisteenä ovat asiakasräätälöidyt korkean lisäarvon piikiekot, joita yhtiö toimittaa antureiden sekä erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen. Näiden puolijohdeteollisuuden erikoisalueiden kasvuvauhti on nopeampi kuin puolijohdemarkkinoilla keskimäärin, ja Okmeticilla on niitä hyödyttävää erikoisosaamista.

Yhtiöllä on yksi liiketoimintasegmentti ja kaksi samansuuruista asiakassegmenttiä: Sensor wafers (anturikiekot) ja Discrete&Analog wafers (D&A-kiekot). Okmetic toimittaa asiakkailleen etupäässä halkaisijaltaan 150 ja 200 mm korkean lisäarvon kiekkoja. Standardoituja 300 mm kiekkoja käyttävät muisti-, logiikka- ja mikropiirejä valmistavat puolijohdeyritykset eivät kuulu Okmeticin kohderyhmään.

Maailmanlaajuinen myyntiverkosto, laaja korkean lisäarvon tuotteiden portfolio, kiteenkasvatusosaaminen, pitkäaikaiset tuotekehityshankkeet sekä tehokas ja joustava tuotanto luovat edellytykset kannattavalle kasvulle.

Okmeticin tämänhetkiset strategiset tavoitteet on tiivistetty kuudeksi voitettavaksi haasteeksi

  1. Korkean lisäarvon kiekkojen liikevaihdon osuuden kasvattaminen
  2. Asiakkuuksien kasvattaminen kaikilla markkina-alueilla sekä Okmeticin läsnäolon vahvistaminen Aasian markkinoilla
  3. Investoinnit yhtiön pääteknologioita tukevaan kapasiteettiin ja T&K-toimintaan: 200 mm kiekkoteknologia, SOI-valmistusteknologia ja kiteenkasvatusteknologia, joka mahdollistaa korkea- ja matalaresistiivisten tuotteiden valmistamisen
  4. Tuotantokapasiteetin joustavuuden kehittäminen (oma tuotanto ja sopimusvalmistus)
  5. Henkilöstön osaamisen, monitaitoisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen
  6. Jatkuva tehokkuuden parantaminen

Vahvuudet

  • Kiteenkasvatus
  • Korkean lisäarvon kiekot
  • Asiakassuhteiden hallinta
  • Joustava toimitusketju