Omat osakkeet

Omien osakkeiden hankkiminen ja/tai pantiksi ottaminen ja luovuttaminen

Yhtiökokous 14.4.2015 valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 864 375 kappaletta omia osakkeita, mikä vastaa noin viittä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2 593 125 osaketta.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 14.10.2016 saakka.

Hankittuja osakkeita voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Omien osakkeiden hankinta ja luovutukset vuosineljänneksittäin

Kausi Ostettujen osakkeiden määrä Luovutettujen osakkeiden määrä Arvo, euroa Kumulatiivinen osakkeiden määrä

1Q2010

186 744   610 444 186 744

2Q2010

16 500   57 563 203 244

1Q2011

  125 390 687 137 77 854

2Q2011

  11 711 74 014 66 143

3Q2011

151 137 9 432 757 446 207 848

4Q2011

89 728   422 720 297 576

1Q2012

  56 033 322 189 241 543

2Q2012

  13 597 71 248 227 946

1Q2013

  18 540 84 357 209 406

2Q2013

  15 283 68 315 194 123

1Q2014

  150 000 749 535 44 123

1Q2014

400 000*   1 998 760 444 123*

1Q2014

  11 919 56 854 432 204

2Q2014

  15 441 71 183 416 763

2Q2015

  10 634 76 033  406 129

* Okmetic osti tammikuussa 2014 koko Okmetic Management Oy:n osakekannan. Okmetic Management Oy omisti 400 000 Okmeticin osaketta. Okmetic Management Oy fuusioitiin emoyhtiöön 30.11.2014.