Tekninen tuki

Tekninen tuki pyrkii parantamaan asiakkaiden kilpailukykyä

Kuten kaikki Okmeticin toiminta, myös tekninen tukemme keskittyy kattavaan palveluun ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa varmistaaksemme heidän menestymisen nopeasti kehittyvillä markkinoilla.

Okmeticin tekninen tuki ei pelkästään takaa ratkaisujen optimointia asiakkaan prosesseihin, vaan myös osallistuu materiaalin kehittämiseen asiakkaan tuotteen koko elinkaaren ajan. Tekninen yhteistyö, joka ulottuu suunnitteluvaiheesta volyymituotantoon, luo uusia alustoja seuraavan sukupolven laitteiden kehittämiselle.

Okmeticin teknisen tuen perusta:

  • pitkä kokemus piimateriaaliratkaisujen kehittämisestä 
  • laaja-alainen tietotaito kiekkojen suorituskykyvaatimuksista monenlaisissa sovelluksissa ja tekniikoissa
  • syvällinen ymmärrys asiakkaan prosesseista, alan arvoketjusta ja markkinoiden vaikuttimista
  • omistautuneet ja ehdottoman luottamukselliset pitkäaikaiset asiakassuhteet