Okmetic työpaikkana

Okmetic henkilöstö

Vuonna 2017 Okmeticilla työskenteli keskimäärin 386 henkilöä, joista Vantaan toimipisteessä 376. Henkilöstöstä 36 % oli toimihenkilöitä ja 64 % tuotantotyöntekijöitä. Naisten osuus oli 27 % ja miesten 73 %. Henkilöstön keski-ikä oli 44 vuotta.

Ammattitaitoinen, motivoitunut ja työssään viihtyvä henkilöstö on edellytys Okmeticin kasvulle ja menestykselle. Henkilöstön osaamista ja monitaitoisuutta kehitetään jatkuvasti sisäisellä ja ulkoisella koulutuksella. Okmeticissa on jo vuosia tehty systemaattista työtä henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseksi, sillä ihmiset ovat tärkein tekijä yhtiön strategian toteuttamisessa.

Ammatillinen kehittyminen

Työsuhteen alussa uudelle henkilölle järjestetään tehtävän vaatima perehdytys ja työnopastus. Toimihenkilötehtävien perehdytysohjelmassa käydään läpi kattavasti yrityksen strategiaa, toimintapolitiikkoja ja toimintoja. Työntekijöiden monipuolinen työnopastusohjelma on kehitetty tehtävien laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusvaatimusten pohjalta.

Okmeticin jokainen työntekijä käy vuosittain kehityskeskusteluja esimiehensä kanssa. Kehityskeskustelut ovat osa Okmeticin johtamisjärjestelmää ja kompetenssien hallinnan proses­sia. Kehityskeskustelujen pohjalta kootaan tehtäväkohtaiset koulutussuunnitelmat. Yhtiö järjestää henkilöstölle strategiaan pohjautuvia koulutusohjelmia. Jatkuvan koulutuksen tavoitteena on varmistaa tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittisen osaamisen kehittäminen. 

Työhyvinvointi

Okmeticin työhyvinvoinnin tavoitealueet on määritelty yhteistyössä henkilöstön edustajien, työterveyshuollon ja työeläkeyhtiön kanssa. Tavoitealueisiin kohdennetaan vuosittain useita erilaisia toimenpiteitä. Näistä esimerkkejä ovat esimiesvalmennukset ja tuotannon työntekijöiden koulutukset, ergonomiaopastukset ja ergonomiaa parantavat hankinnat, virkistystoimikunnan ja senioriklubin järjestämät aktiviteetit.