Okmetic työpaikkana

Pidämme huolta osaamisesta ja ihmisistä

Vuonna 2018 Okmeticilla työskenteli keskimäärin 426 henkilöä, joista Vantaan toimipisteessä 416. Henkilöstöstä 36 % oli toimihenkilöitä ja 64 % tuotantotyöntekijöitä. Naisten osuus oli 28 % ja miesten 72 %. Henkilöstön keski-ikä oli 43 vuotta.

Okmetic kasvaa ja menestyy vain motivoituneiden ja työssään viihtyvien ammattilaisten avulla. Kehitämme systemaattisesti henkilöstön osaamista, monitaitoisuutta ja hyvinvointia mm. sisäisillä ja ulkoisilla koulutuksilla, valmennuksilla sekä aktiviteeteilla.

Palkkaus

Okmetic on Teknologiateollisuus ry:n jäsen ja henkilökunnan palkkaus perustuu kaikissa henkilöstöryhmissä tehtävien vaativuuteen. Lisäksi kaikki henkilöstöryhmät ovat kannustavan palkkauksen piirissä. Tuotannon työntekijöiden mahdollinen tuotantolisä maksetaan asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella kuukausittain. Toimihenkilöiden tulospalkkauksen perustana ovat hallituksen vuodeksi kerrallaan hyväksymät konsernin kannattavuus-, rahoitus- ja toiminnalliset tavoitteet.

Koulutus vahvistaa sinua ja yritystä

Uutena työntekijänä saat tehtävääsi aina asianmukaisen perehdytyksen. Toimihenkilönä pääset perusteellisesti kiinni Okmeticin strategiaan, toimintapolitiikkaan ja toimintoihin. Tuotannon puolella aloittamistasi tukee työnopastusohjelma, joka perustuu teollisuustyön ja tehtäviesi laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusvaatimuksiin.

Ammatillista kehittymistäsi tukevat vuosittaiset kehityskeskustelut ja niiden pohjalta toteutettavat tehtäväkohtaiset koulutukset. Jatkuva koulutus vahvistaa omaa pätevyyttäsi sekä turvaa Okmeticille kriittisen osaamisen kasvun ja prosessikehityksen.

Yhteisen hyvinvoinnin puolesta

Työhyvinvoinnissa panostamme aktiivisesti tavoitteisiin, jotka määritellään yhdessä henkilöstön edustajien, työterveyshuollon ja työeläkeyhtiön kanssa. Käytännön toimenpiteitä ovat mm. esimiesvalmennukset, tuotannon työntekijöiden koulutukset, ergonomiaa parantavat opastukset ja hankinnat sekä virkistystoimikunnan ja senioriklubin järjestämät aktiviteetit.