Osaaminen ja työhyvinvointi

Ammattitaitoinen, motivoitunut ja työssään viihtyvä henkilöstö on edellytys Okmeticin kasvulle ja menestykselle. Henkilöstön osaamista ja monitaitoisuutta kehitetään jatkuvasti sisäisellä ja ulkoisella koulutuksella.

Työsuhteen alussa uudelle henkilölle järjestetään tehtävän vaatima perehdytys ja työnopastus. Toimihenkilötehtävien perehdytysohjelmassa käydään läpi kattavasti yrityksen strategiaa, toimintapolitiikkoja ja toimintoja. Työntekijöiden monipuolinen työnopastusohjelma on kehitetty tehtävien laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusvaatimusten pohjalta.

Okmeticin jokainen työntekijä käy vuosittain kehityskeskusteluja esimiehensä kanssa. Kehityskeskustelut ovat osa Okmeticin johtamisjärjestelmää ja kompetenssien hallinnan proses­sia. Kehityskeskustelujen pohjalta kootaan tehtäväkohtaiset koulutussuunnitelmat. 

Yhtiö järjestää henkilöstölle strategiaan pohjautuvia koulutusohjelmia. Jatkuvan koulutuksen tavoitteena on varmistaa tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittisen osaamisen kehittäminen. 

Okmeticin työhyvinvoinnin tavoitealueet on määritelty yhteistyössä henkilöstön edustajien, työterveyshuollon ja työeläkeyhtiön kanssa. Tavoitealueisiin kohdennetaan vuosittain useita erilaisia toimenpiteitä. Näistä esimerkkejä ovat esimiesvalmennukset ja tuotannon työntekijöiden koulutukset, ergonomiaopastukset ja ergonomiaa parantavat hankinnat, virkistystoimikunnan ja senioriklubin järjestämät aktiviteetit.