Toimihenkilönä Okmeticilla

Palkkaus

Okmetic on Teknologiateollisuus ry:n jäsen ja työsuhteissa sovelletaan Teknologiateollisuuden työehtosopimuksia. Henkilökunnan palkkaus perustuu kaikissa henkilöstöryhmissä tehtävien vaativuuteen. Lisäksi kaikki henkilöstöryhmät ovat kannustavan palkkauksen piirissä. Toimihenkilöiden tulospalkkauksen perustana ovat yhtiön hallituksen vuodeksi kerrallaan hyväksymät konsernin kannattavuus-, rahoitus- ja toiminnalliset tavoitteet.

Joustava työ

Okmetic on työnantajana joustava, mikä helpottaa omien menojen suunnittelua sekä työn ja perhe-elämän yhdistämistä. Toimihenkilöillä on joustavat työajat, mahdollisuus tehdä osittaista etätyötä työtehtävän luonteen niin salliessa ja mahdollisuus halutessaan käyttää työnantajan maksamaa sairaan lapsen -hoivapalvelua.

Työhyvinvointi ja henkilöstöedut

Okmetic kasvaa ja menestyy vain motivoituneiden ja työssään viihtyvien ammattilaisten avulla. Työntekijämme ovat työhyvinvointitutkimusten mukaan tyytyväisiä työpaikkaansa ja meillä myös viihdytään pitkään, keskimäärin yli 10 vuotta. Olemme myös yksi harvoista teollisuusyrityksistä, joka ei ole 2010-luvulla lomauttanut tai irtisanonut työntekijöitään tuotannollisista syistä kertaakaan. Emme myöskään käytä vuokratyövoimaa.   

Okmeticin henkilöstön käytössä on laajat työterveyspalvelut ja yhtiössä on viime vuosina panostettu työergonomian kehittämiseen. Lisäksi henkilöstön hyvinvointia edistetään mm. virkistystoiminnan sekä kulttuuri- ja liikuntasetelien muodossa. Henkilöstön käytössä on myös oma kuntosali, jota työntekijät ja heidän perheenjäsenensä saavat käyttää.

Perehdytys

Uutena työntekijänä saat tehtävääsi aina asianmukaisen perehdytyksen. Tehtäväkohtaisesti räätälöidyn perehdyttämissuunnitelman avulla tutustut omaan tehtävääsi, työkavereihisi sekä Okmeticiin kokonaisuutena. Perehdytys jatkuu kaikkia okmeticlaisia koskevien asioiden kuten strategian, toimintapolitiikan ja toimintojen läpikäynnillä. Tuleva työnkuvasi vaikuttaa myös tulevan perehdyksen sisältöön, sillä perehdytyksessä painotetaan tehtäväsi kannalta olennaisia asioita.

Osaamisen kehittäminen

Kehitämme systemaattisesti henkilöstön osaamista ja monitaitoisuutta sisäillä ja ulkoisilla koulutuksilla sekä esimiesvalmennuksilla. Ammatillista kehittymistäsi tukevat vuosittaiset kehityskeskustelut ja niiden pohjalta toteutettavat tehtäväkohtaiset koulutukset. Jatkuva koulutus vahvistaa omaa pätevyyttäsi sekä turvaa Okmeticin menestymisen kannalta tärkeän osaamisen.