Prosessoijana Okmeticilla

Työvuorot

Okmeticin piikiekot valmistetaan keskeytymättömässä kolmivuorotyössä. Työ on vuorotyötä joko 12h tai 8h vuoroissa. Vuorotyön mahdollistamat pitkät vapaat helpottavat omien menojen suunnittelua ja tulevat työvuorot ovat tiedossa vuosiksi etukäteen. Muutoksia voi aiheuttaa vuoronvaihdot tai koulutukset, mutta näistäkin ilmoitetaan ajoissa.

Vuoromallit ovat:

12h vuoro = 2 aamuvuoroa (klo 07-19), vapaapäivä, 2 yövuoroa (klo 19-07), viisi vapaapäivää

8h vuoro = 2 aamuvuoroa (klo 7-15), 2 iltavuoroa (klo 15-23), 2 yövuoroa (klo 23-07), neljä vapaapäivää

 

Palkkaus

Okmetic on Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritys ja työsuhteissa sovelletaan Teknologiateollisuuden työehtosopimusta. Työntekijöiden palkka muodostuu tehtävän vaativuuden (TVR), henkilökohtaisen suoriutumisen (HKO) ja lähinnä vuorotyöstä johtuvien lisien perusteella. Omalla suoriutumisella pystyy vaikuttamaan henkilökohtaisen palkan osuuteen, mikä tuo 5-26% lisää taulukkopalkkaan. Lisäksi meillä on käytössä Okmeticissa määritelty tuotantolisä, jota maksetaan tuotannollisten tavoitteiden toteutumisen perusteella. Tuotannon työntekijöiden palkka maksetaan kahdesti kuussa.

Työhyvinvointi ja henkilöstöedut

Okmetic kasvaa ja menestyy vain motivoituneiden ja työssään viihtyvien ammattilaisten avulla. Työntekijämme ovat työhyvinvointitutkimusten mukaan tyytyväisiä työpaikkaansa ja meillä myös viihdytään pitkään, keskimäärin yli 10 vuotta. Olemme myös yksi harvoista teollisuusyrityksistä, joka ei ole 2010-luvulla lomauttanut tai irtisanonut työntekijöitään tuotannollisista syistä kertaakaan. Emme myöskään käytä vuokratyövoimaa.   

Okmeticin henkilöstön käytössä on laajat työterveyspalvelut ja yhtiössä on viime vuosina panostettu etenkin työergonomian kehittämiseen. Lisäksi henkilöstön hyvinvointia edistetään mm. virkistystoiminnan sekä kulttuuri- ja liikuntasetelien muodossa. Henkilöstön käytössä on myös oma kuntosali, jota työntekijät ja heidän perheenjäsenensä saavat käyttää.

Perehdytys ja osaamisen kehittäminen

Uutena työntekijänä saat tehtävääsi aina asianmukaisen perehdytyksen. Tuotannon puolella aloittamistasi tukee työnopastusohjelma, joka perustuu teollisuustyöhön ja tehtäviisi liittyviin laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusvaatimuksiin.

Kehitämme systemaattisesti henkilöstön osaamista ja monitaitoisuutta sisäisillä ja ulkoisilla koulutuksilla. Ammatillista kehittymistäsi tukevat vuosittaiset kehityskeskustelut ja niiden pohjalta toteutettavat tehtäväkohtaiset koulutukset. Jatkuva koulutus vahvistaa omaa pätevyyttäsi sekä turvaa Okmeticille kriittisen osaamisen kasvun ja prosessikehityksen.