Tuotannon työskentelyalueet

Okmeticin piikiekot valmistetaan keskeytymättömässä kolmivuorotyössä nykyaikaisilla tuotantolaitteilla siistissä korkean teknologian teollisuusympäristössä. Alla on listattuna muutama esimerkki tuotannon työskentelyalueista.

Kiteenkasvatus

Puhdas puolijohdelaatuinen pii sulatetaan kiteenkasvatusuunissa ja kasvatetaan kiteeksi. Tämän jälkeen kiteet katkotaan pienempiin osiin jatkojalostettavaksi. Työ muodostuu uuniprosessien ohjaamisesta ja seurannasta sekä erilaisista prosessiin oleellisesti kuuluvista aputöistä. Tehtävät vaativat pitkäjänteisyyttä, tarkkuutta ja oma-aloitteisuutta. Tietoteknisiä taitoja tarvitaan uunien käytössä, prosessien seurannassa sekä mittaus- ja säätötoimenpiteissä.

Sahaus

Sahahallissa kidepätkät sahataan kiekoiksi. Sahauksen lisäksi tehtävät koostuvat erilaisista mittaus- ja säätötöistä sekä laitteiden käyttäjäkunnossapidosta. Sahalaitteiden toimintakyvyn ylläpitämisessä tarvitaan oma-aloitteisuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Kielitaitoa ja tietoteknisiä taitoja tarvitaan esimerkiksi ohjelmistojen käytössä.

Puhdastilat

Puhdastiloja on useampia puhtausluokkia ja näissä tiloissa on useita erilaisia prosessivaiheita. Piikiekkoeriä työstetään, pestään ja tarkastetaan monilla erilaisilla automaattisilla tai puoliautomaattisilla laitteilla. Kaikkien prosessivaiheiden tehtävät vaativat tarkkuutta ja valmiutta käyttää erilaisia koneita ja mittalaitteita. Prosessivaiheissa tehtävä laadunvalvontatyö ja laitteiden ohjaustoimenpiteet edellyttävät tietoteknisiä perustaitoja.