Okmetic pörssiyhtiönä 2000-2016

Okmeticin strategia kiteytettynä

Okmeticin strategisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti asiakkaiden nykyisiä ja tulevia teknologiatarpeita vastaavan tuotevalikoiman avulla. Yhtiön toimintatavassa keskeistä on olla aidosti lähellä asiakasta ja ymmärtää heidän tarpeitaan ja prosessejaan.
Okmeticin strategisena painopisteenä ovat asiakaskohtaisesti räätälöidyt korkean lisäarvon piikiekot, joita yhtiö toimittaa antureiden sekä erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen.
Maailmanlaajuinen myyntiverkosto, laaja korkean lisäarvon tuotteiden portfolio, kiteenkasvatusosaaminen, pitkäaikaiset tuotekehityshankkeet sekä tehokas ja joustava tuotanto luovat edellytykset kannattavalle kasvulle.

Okmeticin tämänhetkiset strategiset tavoitteet on tiivistetty kuudeksi voitettavaksi haasteeksi:

 • Korkean lisäarvon kiekkojen liikevaihdon osuuden kasvattaminen
 • Asiakkuuksien kasvattaminen sekä Okmeticin läsnäolon vahvistaminen Aasian markkinoilla
 • Investoinnit yhtiön pääteknologioita tukevaan kapasiteettiin ja T&K-toimintaan: 200mm kiekkoteknologia, SOI-valmistusteknologia ja kiteenkasvatusteknologia, mikä mahdollistaa korkea- ja matalaresistiivisten tuotteiden valmistamisen
 • Tuotantokapasiteetin joustavuuden kehittäminen (oma tuotanto ja sopimusvalmistus)
 • Henkilöstön osaamisen, monitaitoisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen
 • Jatkuva tehokkuuden parantaminen

Liiketoimintaympäristö

Okmetic toimittaa piikiekkoja puolijohdeteollisuudelle ja on elektroniikkateollisuuden arvoketjun alkupään raaka-ainetoimittaja. Kilpailu on piikiekkotoimialalla kovaa, ja volyymien kasvaessa yksikköhinnat ovat olleet jo vuosia laskusuunnassa. Okmeticilla on merkittävää hinnoitteluvoimaa vain omissa erikoistuotteissaan.

Koko puolijohdemarkkinasta Okmetic toimittaa piikiekkoja kolmelle alueelle:

Anturit

 • arvio markkinan arvosta 2016: 9 miljardia US dollaria (lähde WSTS)
 • arvio käytetyn piin arvosta 2016: 250 miljoonaa US dollaria (lähde WSTS)
 • arvio Okmeticille sopivasta markkinasta: 200 miljoonaa US dollaria

Erillispuolijohteet

 • arvio markkinan arvosta 2016: 19 miljardia US dollaria (lähde WSTS)
 • arvio käytetyn piin arvosta 2016: 500 miljoonaa US dollaria (lähde WSTS)
 • arvio Okmeticille sopivasta markkinasta: 300 miljoonaa US dollaria

Analogiapiirit

 • arvio markkinan arvosta 2016: 47 miljardia US dollaria (lähde WSTS)
 • arvio käytetyn piin arvosta 2016: 1320 miljoonaa US dollaria (lähde WSTS)
 • arvio Okmeticille sopivasta markkinasta: 500 miljoonaa US dollaria

Globaalit kasvuajurit

Antureiden käytön ja niiden vaatimustason ennustetaan yhä kasvavan anturisovellusten lisääntyessä autoteollisuudessa, teollisuuden prosessikontrolloinnissa sekä kannettavissa laitteissa, kuten älypuhelimissa, kameroissa, pelikonsoleissa ja puettavassa elektroniikassa (wearable electronics). Keskeinen anturiteollisuuden kasvuajuri on jatkossa Internet of Things (IoT, esineiden internet), joka hyödyntää antureiden tuottamaa dataa laitteiden välisessä kommunikaatiossa.

Erillispuolijohteiden ja analogiapiirien puolella kasvualueita ovat mm. uusiutuvan energian tuotannossa käytettävät komponentit, autoissa lisääntyvä elektroniikka, sähköautot, kannettavat kuluttajatuotteet sekä erilaiset tehonsyötön ja hyötysuhteiden parantamiseen liittyvät ratkaisut.