Hallitus

Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallitukseen voidaan lisäksi valita enintään kahdeksan varajäsentä.  Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.


Vuoden 2016 ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin kolme jäsentä. Okmeticin toimitusjohtaja on hallituksen jäsen.


Hallituksen jäsenet 7.7.2016 lähtien:


Leo Ren, hallituksen puheenjohtaja, on riippumaton yhtiöstä. Hän kuitenkin toimii National Silicon Industry Groupin toimitusjohtajana eikä siksi ole riippumaton yhtiön merkittävimmästä osakkeenomistajasta NSIG Finland S.à r.l.:sta, joka on National Silicon Industry Groupin kokonaan välillisesti omistama tytäryhtiö. Jeffrey Wang, hallituksen jäsen, on riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kai Seikku, hallituksen jäsen, on myös Okmeticin toimitusjohtaja, joten hän ei ole riippumaton yhtiöstä. Lisäksi Seikku toimii National Silicon Industry Groupin EVP:nä (Executive Vice President) eikä siksi ole riippumaton yhtiön merkittävimmästä osakkeenomistajasta NSIG Finland S.à r.l.:sta, joka on National Silicon Industry Groupin kokonaan välillisesti omistama tytäryhtiö.


Näin ollen hallituksen kokoonpano poikkeaa hallinnointikoodin suosituksesta 10, jonka mukaan vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus valittiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.7.2016 osakkeenomistaja NSIG Finland S.à r.l.:n ehdotuksen mukaisesti. NSIG Finland S.à r.l. omistaa yli 90% yhtiön osakkeista ja äänistä ja on tehnyt hakemuksen osakeyhtiölain mukaisen pakollisen vähemmistöosakkeiden lunastusprosessin käynnistämiseksi lunastaakseen loput Okmeticin osakkeet. Tämän prosessin yhteydessä haetaan Okmeticin osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n listalta.