Johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi toimitusjohtajan mahdollinen sijainen sekä toimitusjohtajan siihen nimeämät operatiiviset johtajat, jotka raportoivat toimitusjohtajalle. Johtoryhmään kuuluu tällä hetkellä kuusi jäsentä. Johtoryhmän sihteerinä toimii johtaja, henkilöstö, IT ja laatu.


Johtoryhmän kokoonpano:


Tehtävät


Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin johtamisessa. Yhtiön johtoryhmä suunnittelee, toteuttaa ja valvoo konsernin operatiivista liiketoimintaa sekä siihen liittyviä päätöksiä hallituksen antamien suuntaviivojen ja tavoitteiden pohjalta.


Johtoryhmän päätehtäviä ovat operatiivisten tavoitteiden asettaminen, vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin laatiminen, hallituksen hyväksymän investointiohjelman mukaisista investoinneista päättäminen, liiketoiminnan ja toimintaympäristön seuranta sekä operatiivisten päätösten toteuttamisen valvonta. Johtoryhmä käsittelee strategisia kysymyksiä, lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmia, niiden tarkistuksia sekä muita konsernin johtamisen kannalta tärkeitä asioita. Lisäksi johtoryhmä valmistelee hallituksessa käsiteltäviä asioita.


Johtoryhmä kokoontuu toimitusjohtajan johdolla säännönmukaisesti kuukausittain. Säännöllisten kokousten lisäksi johtoryhmä kokoontuu erikseen käsittelemään strategiaa, toiminnan suunnittelua, tulosta, johdon katselmuksia sekä lisäksi muutenkin tarvittaessa.