Sisäpiiri

Okmeticin hallitus on vahvistanut yhtiölle Nasdaq Helsingin antaman suosituksen mukaisen sisäpiiriohjeen. Ohje on päivitetty 7.7.2016.


Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat arvopaperimarkkinalain mukaisesti asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, hänen mahdollinen sijaisensa, johtoryhmän jäsenet sekä päävastuullinen tilintarkastaja ja tilintarkastaja. Näiden lisäksi pysyvään sisäpiiriin kuuluvat yhtiön päätöksen perusteella yhtiön erikseen nimeämät konsernihallinnon johtajat ja konserniasioita käsittelevät henkilöt sekä päävastuullisen tilintarkastajan apulaiset, jotka saavat jatkuvasti asemansa perusteella sisäpiiritietoa.


Johto voi lisäksi tarpeen mukaan nimetä jonkun henkilön hankekohtaisesti tilapäisesti sisäpiiriin kuuluvaksi. Hankekohtaiseen sisäpiiriin nimetään yhtiön henkilöitä, jotka tehtävässään tai hankkeeseen liittyvissä yhteyksissä saavat tietoja, jotka saattavat vaikuttaa olennaisesti yhtiön osakkeen arvonmuodostukseen. Hankekohtaiseen sisäpiiriin nimetään myös yhtiön ulkopuoliset henkilöt, joilla yhtiöön liittyvissä toimissaan on mahdollisuus saada yhtiön osakkeen arvonmuutokseen olennaisesti vaikuttavaa tietoa.


Sisäpiiriasioiden ohjauksesta ja valvonnasta vastaa konsernijohdossa toimitusjohtaja.


Okmeticin julkiseen sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden lista ja heidän osake- ja optio-omistuksensa päivitettiin kuukausittain 03.07.2016 saakka, jolloin MAR-ohjeistus astui voimaan. Omistusten muutosta voi seurata sisäpiirirekisteristä.

Lisätietoa