Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen


Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan mahdollisen sijaisen sekä päättää heidän toimisuhteidensa ehdoista.


Toimitusjohtaja vastaa siitä, että konsernin toiminta sekä juokseva hallinto hoidetaan voimassa olevien lakien ja säädösten sekä hallituksen antamien ohjeiden ja päätösten mukaan. Toimitusjohtaja myös valmistelee asiat hallituksen kokouksiin yhdessä hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen sihteerin kanssa. Toimitusjohtajana on toiminut 25.1.2010 lähtien kauppatieteiden maisteri Kai Seikku.


Toimitusjohtajan sijainen vastaa toimitusjohtajan velvollisuuksista siinä tapauksessa, että toimitusjohtaja on itse estynyt niitä hoitamasta. Tällä hetkellä yhtiössä ei ole erikseen nimettyä toimitusjohtajan sijaista.


Hallitus arvioi vuosittain toimitusjohtajan työtä. Arvioinnissa tarkastellaan yhtiön tulosta ja hallituksen toimitusjohtajalle asettamien muiden tavoitteiden saavuttamista.


Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on konsernin johtoryhmä.