Tutkimus ja kehitys

Tutkimus- ja kehitystyö

Okmetic tekee strategista tutkimus- ja kehitystyötä sekä Otaniemen tutkimusklusterin kanssa Suomessa että kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa maailmalla. Lisäksi Okmetic osallistuu vuosittain useisiin kansallisiin ja EU-rahoitteisiin teknologiahankkeisiin. Tämänkaltainen tutkimusyhteistyö auttaa Okmeticia tunnistamaan tulevaisuuden tärkeimmät teknologiatrendit ja markkinamuutokset ajoissa ja kehittämään yhtiön tuoteporfoliota ja prosesseja niiden mukaisesti.

Yhtiön tutkimustyön painopiste on uusissa korkean lisäarvon tuotteissa ja innovatiivisissa valmistusprosesseissa. Kun kehittämämme ratkaisut on saatu prototyyppiasteelle, ne siirretään Okmeticin omaan kehitysprosessiin.

Tuoteideat ja -prototyypit volyymituotantoon

Okmeticin kehitysprosessiin kuuluu sekä tuote- että prosessikehitys. Tuotekehityksen tehtävänä on työstää tuoteideat ja -prototyypit volyymituotantoon soveltuviksi tuotteiksi kun taas prosessikehityksen tehtävänä on varmistaa valmistusprosessien suorituskyky ja kustannustehokkuus myös jatkossa. Okmetic tekee kehitystyön osalta tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa, mikä auttaa yhtiötä kehittämään tuotteita ja valmistusprosessejaan heidän prosessejaan ja tarpeitaan vastaaviksi.

Viime vuosina Okmeticin tuotekehitystyö on suuntautunut 200 mm kiekkojen kapasiteetin ja suorituskyvyn nostamiseen, High Voltage SOI-kiekkoihin sekä C-SOI-kiekkojen läpivienteihin (Through Silicon Vias, TSV).  Myös uuden, teknisesti erittäin haastavan SOI-prosessin sekä radiotaajuussovelluksissa (RF) käytettävän piin kehitystyössä on edistytty merkittävästi. Prosessien tuottavuudessa ja saannossa suurin parannus on nähty SOI-tuotteiden valmistuksessa.