Tutkimus ja kehitys

Yhteistyö asiakkaiden kanssa

Okmetic kehittää yhdessä asiakkaidensa kanssa innovatiivisia teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat korkean lisäarvon tuotteet ja asiakkaiden tarpeita vastaavat valmistusprosessit.

Okmeticin tutkimustyön painopiste on kiteenkasvatusteknologian, erikoiskiekkojen valmistusprosessien sekä talon sisäisen kiekkojen kuvioinnin ja DRIE-syövytysprosessien (Deep Reactive Ion Etching) kehittämisessä. Näihin osa-alueisiin tehtyjen panostusten ansiosta Okmetic pystyy toimittamaan mukautettuja SOI-alustoja (Silicon-On-Insulator), joihin voidaan tarvittaessa räätälöidä asiakkaan haluama rakenne. Lisäksi tuotteet pystytään valmistamaan alusta loppuun asti Vantaan tehtaalla.

Ideasta tuotantoon

Kun kehitteillä olevat ratkaisut on saatu prototyyppiasteelle, ne siirretään Okmeticin omaan kehitysprosessiin. Tuotekehityksen tehtävänä on työstää ideat ja -prototyypit volyymituotantoon soveltuviksi tuotteiksi, kun taas prosessikehityksen tehtävänä on varmistaa valmistusprosessien suorituskyky ja kustannustehokkuus myös jatkossa.

Vuonna 2017 Okmetic keskittyi edelleen kiekkojen, erityisesti 200 millimetrin kiekkojen ja räätälöityjen SOI-alustojen, suorituskyvyn parantamiseen. Valtaosa kehitystyöstä suuntautui kasvavien erikoiskiekkojen alueille, kuten high voltage SOI -kiekkoihin, korkean jännitteen tehoelektroniikan (IGBT) alustoihin, uudenlaisiin anturisovelluksiin käytettäviin vaativiin C-SOI (cavity SOI) -kiekkoihin sekä radiotaajuussovelluksissa (RF) käytettävään piihin.

Okmetic myös toi markkinoille uusimpaan kiteenkasvatusteknologiaan perustuvan A-MCz-tuoteperheen. Asiakasräätälöintejä on tehty muun muassa MEMS-anturi- ja tehoelektroniikkaprosesseihin.

Tutkimusyhteistyö

Okmetic tekee yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa Suomessa ja maailmalla. Vuonna 2017 yhtiö osallistui useisiin kansallisiin ja EU-rahoitteisiin teknologiahankkeisiin yhdessä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n, Aalto-yliopiston, eurooppalaisten puolijohdeyhtiöiden sekä saksalaisen Fraunhofer-instituutin eri yksikköjen kanssa. Näiden lisäksi Okmetic liittyi mukaan uusiin T&K-hankkeisiin. Yhdessä näistä tavoitellaan isoja harppauksia 5G-tietoliikenneinfrastruktuurissa, ja useammassakin hankkeessa kehitetään automaattisen ajamisen mahdollistavia tekniikoita (ADAS). Okmetic oli myös aktiivisesti mukana anturi- ja puolijohdealan järjestöjen jäsentapahtumissa.