Ympäristöpolitiikka

Olemme sitoutuneita ympäristön huomioonottavaan toimintaan ja johtamiseen, mikä takaa korkeatasoisen palvelun asiakkaillemme myös jatkossa. Pyrimme minimoimaan toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme mahdollisesti aiheuttamat ympäristövaikutukset.

Seuraavat tekijät osoittavat sitoutumistamme tähän politiikkaan:

  • Lakien ja asetusten noudattaminen – Toimintamme ja tuotteemme täyttävät tai ylittävät ympäristölainsäädännölliset asetukset sekä kaikki muut ohjeistukset ja vaatimukset, joihin olemme sitoutuneet.
  • Päästöjen ehkäisy ja riskien minimointi – Tunnistamme, minimoimme ja ehkäisemme toimintaamme liittyviä päästöjä, vaaratilanteita ja riskejä.
  • Jatkuva parantaminen – Etsimme jatkuvasti organisaationlaajuisesti tapoja parantaa toimintamme ympäristöystävällisyyttä.

Okmetic on luonut jatkuvasti ylläpidettävän dokumentoidun ympäristöjärjestelmän, joka luo puitteet ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden asettamiselle ja seurannalle. Tarkastelemme näitä tavoitteita ja päämääriä vuosittain varmistaaksemme ympäristöjärjestelmän soveltuvuuden, riittävyyden ja tehokkuuden.