Okmetic uutiset ja tapahtumat

Anna-Riikka Vuorikari-Antikaisesta CCO

Asiakkaista ja markkinoista vastaava Anna-Riikka Vuorikari-Antikainen on nimitetty CCO:ksi (Chief Commercial Officer eli kaupallinen johtaja). Uusi titteli kuvastaa entistä paremmin Vuorikari-Antikaisen toimenkuvaa, johon on viime vuosien ajan kuulunut myynnin ja asiakkuuksienhallinnan lisäksi myös vastuu yhtiön kaupallisesta ja kasvustrategiasta sekä liiketoiminnan kehittämisestä.

Viitisen vuotta sitten Okmeticin johtoryhmä teki tietoisen päätöksen yhtiön strategisen suunnan tarkistamisesta ja isomman toimittajaosuuden hakemisesta konsolidoituneiden puolijohdemarkkinoiden suurimmilta toimijoilta Okmeticin tuotealueilla. Samoihin aikoihin alettiin kehittämään yhtiön asiakaspoolia ja asiakkuuksienhallintaa sekä luomaan tarkempia KAM-suunnitelmia. Nämä päätökset ovat mahdollistaneet yhtiön kasvun ja yhtiön liiketoimintojen kehittymisen. 

”Homman nimi on muuttunut asiakaskoon kasvun ja avainasiakkuuksien myötä entistä monimutkaisemmaksi. Suuremmat asiakkaat tuovat omat haasteensa ja vaatimuksensa ja myös Okmeticilla on pohdittava mihin suuntaan asiakkuuksia halutaan kehittää. Voidaankin sanoa, että Okmeticilla ollaan siirtymässä myyntivetoisesta mallista entistä enemmän kysyntävetoiseen malliin, jolloin Vuorikari-Antikaisen toimenkuvaan liittyy aiempaa enemmän paitsi strategista suunnittelua ja liiketoiminnan kehittämistä myös priorisointia. On tehtävä valintoja, mitä tehdään ja mihin keskitytään”, toimitusjohtaja Kai Seikku valottaa Vuorikari-Antikaisen tehtäväkentässä tapahtuneita muutoksia.

Okmeticin pidemmän aikavälin tavoitteena on kasvaa asiakkaidensa kanssa ja toimittaa heille merkittäviä volyymejä. Tämä vaatii tiivistä vuoropuhelua asiakkaiden kanssa, pitkäjänteistä asiakkuudenkehittämistä ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista sekä selkeää kaupallista strategiaa. Samanaikaisesti Okmeticin organisaation on muunnuttava ja kehityttävä vastamaan asiakkaidemme vaateita ja muuttuvan liiketoiminnan tarpeita.