Okmetic on ennakoinut riskejä jo tehtaan suunnitteluvaiheessa

Tietoa Okmeticista

Okmetic on maailman seitsemänneksi suurin piikiekkovalmistaja. Toimitamme vaativia, asiakasräätälöityjä piikiekkoja MEMS-antureiden, radiotaajuussovellusten ja tehopuolijohteiden valmistukseen.

Okmetic on olennainen lenkki globaalissa puolijohdealan arvoketjussa

Asiakkaidemme valmistamia puolijohdekomponentteja käytetään mm. älypuhelimissa ja autoelektroniikassa sekä teollisuuden prosessikontrollointiin, lääketieteeseen ja tehonsyötön parantamiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Haluamme kasvaa kannattavasti yhdessä asiakkaidemme kanssa

Kasvun vauhdittamiseksi olemme investoineet Vantaan tehtaalle yli 100 miljoonaa euroa viimeisen viiden vuoden aikana ja toukokuussa 2022 ilmoitimme lähes 400 miljoonan euron investoinnista uuteen tehtaaseen. Haluamme edistää toiminnallamme teknologista kehitystä ja parempaa huomista.

Tutkimus- ja kehitystyöllä on ollut meille alkuajoista asti keskeinen rooli

Olemme kehittäneet ainutlaatuisen teknologiaosaamisemme itse, ja olemme aina olleet valmiita innovoimaan ja viemään liiketoimintaa seuraavalle tasolle.

Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme

Pyrimme jatkuvasti suurentamaan kädenjälkeämme eli lisäämään niitä myönteisiä vaikutuksia, joita ympäröivään maailmaan tuotamme, ja toisaalta pienentämään jalanjälkeämme eli toimintamme aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia.