Tuotannon ammattilaiset

Olemme investoineet viime vuosina merkittävästi tuotannon kapasiteetin kasvattamiseksi ja etsimme tekijöitä monenlaisiin työtehtäviin.

Monipuolista työtä hyvässä porukassa

Työtehtävät, joissa pääsee hyödyntämään monipuolisia taitoja, sekä hyvä ilmapiiri varmistavat, että meillä viihdytään pitkään. Työpäivät sisältävät sekä prosessinvalvontaa että käsillä tekemistä. Työtä tehdään osana tiimiä, ja moni kertookin mukavan työyhteisön olevan yksi parhaita puolia työssään.

Työ tuotannossa vaatii tarkkuutta, huolellisuutta ja reipasta otetta

Piikiekon valmistaminen on monimutkainen prosessi, joka sisältää useita erilaisia työvaiheita kiteenkasvatuksessa, sahahallissa ja puhdastiloissa. Tehtävät vaativat tarkkuutta, prosessien hallintaa, valmiutta käyttää erilaisia koneita ja mittalaitteita sekä huolellista otetta työhön.

Kiteenkasvatus

Puhdas puolijohdelaatuinen pii sulatetaan kiteenkasvatusuunissa ja kasvatetaan kiteeksi. Tämän jälkeen kiteet katkotaan pienempiin osiin jatkojalostettavaksi. Työ muodostuu uuniprosessien ohjaamisesta ja seurannasta sekä erilaisista prosessiin oleellisesti kuuluvista aputöistä. Tehtävät vaativat pitkäjänteisyyttä, tarkkuutta ja oma-aloitteisuutta. Tietoteknisiä taitoja tarvitaan uunien käytössä, prosessien seurannassa sekä mittaus- ja säätötoimenpiteissä.

Sahaus

Sahahallissa kidepätkät sahataan kiekoiksi. Sahauksen lisäksi tehtävät koostuvat erilaisista mittaus- ja säätötöistä sekä laitteiden käyttäjäkunnossapidosta. Sahalaitteiden toimintakyvyn ylläpitämisessä tarvitaan oma-aloitteisuutta ja ongelmanratkaisukykyä sekä valmiutta tarttua työkaluihin. Tietoteknisiä taitoja tarvitaan esimerkiksi ohjelmistojen käytössä.

Puhdastilat

Puhdastiloja on useampia puhtausluokkia ja näissä tiloissa on useita erilaisia prosessivaiheita. Piikiekkoeriä työstetään, pestään ja tarkastetaan monilla erilaisilla automaattisilla tai puoliautomaattisilla laitteilla. Kaikkien prosessivaiheiden tehtävät vaativat tarkkuutta ja valmiutta käyttää erilaisia koneita ja mittalaitteita. Prosessivaiheissa tehtävä laadunvalvontatyö sekä laitteiden ohjaustoimenpiteet edellyttävät tietoteknisiä perustaitoja. Sähkötekniikan tuntemuksesta on useilla alueilla etua.

Vuorotyötä 12 tunnin vuoroissa

Tuotannon työtehtävät tehdään pienissä keskimäärin 4-6 hengen tiimeissä, joissa muodostuu tiivis porukka ja hyvä yhteishenki. Tuotannon työntekijöiltä edellytetään hyvää suomen kielen taitoa, englannin osaaminen katsotaan eduksi.

Valtaosa tuotannon työstä on vuorotyötä 12 tunnin vuoroissa. Kierrossa on 2 aamuvuoroa (klo 07-19), vapaapäivä, 2 yövuoroa (klo 19-07) ja viisi vapaapäivää. Pitkät vapaat työvuorojen välissä antavat mahdollisuuden nauttia vapaista uudella tavalla. Suurin osa tehtävistämme ei ole fyysisesti raskaita.

Kuuntele minkälaista prosessoijan työ on

Andreas ja Ari työskentelevät Okmeticissa piikiekkojen kiillotuksessa ja sahauksessa. Monipuolinen työ ja hyvät työkaverit saavat heidät viihtymään.

Henkilöstön hyvinvointi on meille tärkeää

Meillä viihdytään pitkään

Työsuhteidemme keskimääräinen kesto on yli 10 vuotta. Olemme myös yksi harvoista teollisuusyrityksistä, joka on säästynyt henkilöstön sopeutustoimilta jo yli 10 vuoden ajan. Yhteisöllisyys ja hyvä tiimihenki kantavat pitkälle.

Tuemme jatkuvaa oppimista

Kehitämme systemaattisesti henkilöstön osaamista ja monitaitoisuutta sisäisillä ja ulkoisilla koulutuksilla. Ammatillista kehittymistäsi tukevat vuosittaiset kehityskeskustelut ja niiden pohjalta toteutettavat tehtäväkohtaiset koulutukset.

Perehdytysohjelma tukemassa alkua

Perehdytyksemme kestää tyypillisesti n. 4-6 kuukautta, jossa sinulla on henkilökohtainen perehdyttäjä. Uutena työntekijänä saat tehtävääsi aina asianmukaisen kuuden kuukauden perehdytyksen. Tuotannon puolella aloittamistasi tukee työnopastusohjelma, joka perustuu teollisuustyöhön ja tehtäviisi liittyviin laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusvaatimuksiin.

Palkkaus perustuu työehtosopimukseen

Okmetic on Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyritys ja työsuhteissa sovelletaan Teknologiateollisuuden työehtosopimusta. Tuntipalkan lisäksi maksetaan vuorolisä sekä kuukausittainen, tuotannon yhteisten tavoitteiden toteutumisen perusteella maksettava tuotantopalkkio.

Hyvinvointiin panostetaan

Okmeticin henkilöstön käytössä on laajat työterveyspalvelut ja viime vuosina on panostettu etenkin työergonomian kehittämiseen. Lisäksi hyvinvointia edistetään mm. virkistystoiminnan sekä kulttuuri- ja liikuntaedun muodossa. Meillä on myös oma kuntosali.

Hae meille prosessoijaksi

Etsimme prosessoijia piikiekkojen valmistukseen tehtaallemme Vantaalle. Jätä hakemuksesi jo nyt, haastattelemme tehtävään jatkuvasti henkilöitä!