Asiantuntijatyö Okmeticilla

Haluaisitko työskennellä teknologiakehityksen eturintamassa? Kiinnostaako työ kansainvälisessä toimintaympäristössä voimakkaasti kasvavalla alalla?

Maailmanluokan osaamista ja ainutlaatuista teknologiaa

Piinkovat ammattilaisemme auttavat asiakkaitamme nostamaan heidän tuotteidensa kyvykkyyden ja suorituskyvyn uudelle tasolle. Meillä pääsee tekemään yhteistyötä puolijohdealan merkittävien toimijoiden kanssa ja kehittymään kansainvälisen tason asiantuntijaksi hyvässä porukassa.

Kasvutarinan ja innovaatioiden luominen yhdessä on luonut meille ainutlaatuisen yhteishengen

Pioneerityö teknologiakehityksen eturintamassa on sisältänyt vuonna 1985 alkaneen matkan varrella monia yrityksiä ja erehdyksiä, mutta yhdessä olemme tehneet mahdottomasta mahdollisen ja mahdollisesta menestyksen. Yhteen hiileen puhaltava henkilöstömme on ollut yhtiön menestyksen kulmakivi alkumetreiltä asti ja luo perustan myös tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiselle.

Yhteisöllisyys, osaamisen kehittäminen ja työntekijöiden arvostus ovat meille tärkeitä arvoja

Tarjoamme hyvät mahdollisuudet edetä uralla kannustavassa ilmapiirissä. Okmeticin valttikortteja ovat yhteisöllisyys ja hyvä tiimihenki läpi organisaation. Meillä viihdytään todella hyvin ja työsuhteiden keskimääräinen kesto on yli 10 vuotta.

Tehtävän perehdytys ja siinä kehittyminen räätälöidään sinun näköiseksesi

Jokaiselle uudelle okmeticlaiselle laaditaan oma perehdytys- ja kehittymisohjelma. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnittelu ja asiantuntijaksi kasvaminen alkaa meillä usein jo rekrytointivaiheessa. Perehdytysohjelma räätälöidään erillaisista puolijohdealan menetelmistä ja tilastollisista työkaluista. Yhteisinä alueina ovat LEAN sekä Six Sigma.

Perehdytyksen aikana tutustut eri alojen asiantuntijoihin ja heidän osaamiseensa. Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma laaditaan ammatillisen kehittymisen tarpeista unohtamatta henkilökohtaista kasvua ja tukea. Käytössäsi voi olla ammattilaisten tekemä potentiaalin kartoitus, joka auttaa hahmottamaan tehtävässä ja uralla tarvittavia menestymisen edellytyksiä, tarvittavia teknisiä taitoja ja vahvuuksiasi ja antaa vinkkejä kehittymiseen.

Työhyvinvointia ja joustoa

Henkilöstöstä huolehtiminen ja työntekijöiden arvostus ovat meille ensisijaisen tärkeitä arvoja. Työssä jaksaminen edellyttää hyvää tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä, mitä haluamme työnantajana tukea.

Edistämme henkilöstön hyvinvointia erilaisella virkistystoiminnalla. Okmeticin henkilöstön käytössä on laajat työterveyspalvelut ja yhtiössä on viime vuosina panostettu etenkin henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kehittämiseen sekä henkilökohtaiseen tukeen. Lisäksi henkilöstön hyvinvointia edistetään mm. virkistystoiminnan sekä kulttuuri- ja liikuntasetelien muodossa. Henkilöstön käytössä on myös oma kuntosali, jota työntekijät ja heidän perheenjäsenensä saavat käyttää.

Toinen tärkeä panostusalue on esimiestyö, jonka kehittäminen meillä on jatkuvaa. Innostavalla esimiestyöllä luodaan kannustavat puitteet kehittyä ja edetä uralla. Myös etätöihin suhtaudumme myönteisesti työnkuvan sen salliessa.

Alan huippuosaamista

Okmetic on kehittänyt ainutlaatuisen teknologiaosaamisensa itse, ja yhtiössä on aina oltu valmiita innovoimaan ja viemään liiketoimintaa seuraavalle tasolle. Uuden oppiminen, ongelmien ratkaisu sekä muuttuviin tilanteisiin sopeutuminen ovat luoneet organisaatioon vahvan uskon siitä, että osaamme vastata asiakkaiden tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Työllämme on merkitystä

Olemme osa puolijohdealan arvoketjua ja tuotteemme päätyvät meidän kaikkien käyttämiin älypuhelimiin ja tabletteihin, osaksi autojen turva- ja elektroniikkalaitteita ja lääketieteen sovelluksia sekä erilaisiin tehonsyötön ja hyötysuhteiden parantamiseen liittyviin ratkaisuihin. Näin voimme osaltamme vastata moneen koko maailmaa koskevaan tarpeeseen, kuten ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja ihmisten terveyden ja turvallisuuden edistämiseen.

Luotettava, vakaa ja vastuullinen työnantaja

Vaikka Okmeticin lopputuotteiden kysyntä vaihtelee, pitkien sopimusten ja ennakoinnin ansiosta olemme pystyneet tarjoamaan vakaan työpaikan ja välttyneet henkilöstön sopeutustoimilta jo yli kymmenen vuoden ajan. Tämä on toteutettu laajalla monitaitoisuudella ja siirtämällä panostuksia kulloinkin veturina toimivalle toimialalle. Varmistamme vastuulliset ja eettiset toimintatavat koko hankintaketjussamme ja huolehdimme henkilöstömme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Verkostoidu alan asiantuntijoiden kanssa

Liity mukaan asiantuntijoidemme yhteisöön ja saat ainutlaatuisia mahdollisuuksia osaamisesi kehittämiseen ja verkostoitumiseen alan osaajien kanssa.

Töitä monenlaisille osaajille

Markkinaennusteet povaavat puolijohdealalle vahvaa kasvua pitkälle tulevaisuuteen ja myös me elämme vahvan kasvun aikaa. Etsimme joukkoon uusia osaajia – niin puolijohdealan ammattilaisia kuin alansa eksperttejä muilta alueilta. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä mm. teknillisen, kaupallisen ja IT-alan osaajille.

Avoimet hakemukset luetaan aina

Voit lähettää meille myös avoimen hakemuksen asiantuntijatehtävään. Luemme ne aina huolellisesti ja olemme löytäneet useita osaajia niiden kautta.