Investoinnit tukevat tulevaisuuden kasvua

Yhtiön tuorein ja historian suurin, lähes 400 miljoonan euron investointi uuteen tehtaaseen yli kaksinkertaistaa tuotantokapasiteetin ja liikevaihdon.

Uusi tehdasrakennus Vantaalle

Okmetic on elänyt voimakkaan kasvun aikaa jo usean vuoden ajan ja investoinnut voimakkaasti kapasiteetin kasvattamiseen. Toukokuussa 2022 ilmoitimme yhtiön historian suurimmasta, lähes 400 miljoonan euron investoinnista, jonka myötä nykyisen tehtaan viereen Vantaan Koivuhakaan rakennetaan toinen tehdas.

Investoinnin odotetaan yli kaksinkertaistavan yhtiön tuotantokapasiteetin ja liikevaihdon ja tuovan yli 500 uutta työpaikkaa Vantaalle.

Tuotantolaitoksen rakentaminen alkaa tavoitteellisesti loppuvuodesta 2022 riippuen lupamenettelyn edellyttämien kunnallisten päätösten aikataulusta. Tehtaan on määrä olla tuotantokäytössä vuonna 2025. Investoinnin myötä yhtiö pystyy vastaamaan entistä paremmin elektronisten komponenttien lisääntymisen vauhdittamaan piikiekkojen kysyntään.

Uusi, yli 40 000 m2 (puhdastilaa n. 6 000 m2) käsittävä tehdasrakennus nousee nykyisen tehtaan viereen, jolloin synergia tehtaiden välillä saadaan maksimoitua. Tuotanto perustuu pääosin nykyisiin tuotteisiin ja markkina-alueisiin. SOI-kiekkojen (Silicon-On-Insulator) tuotanto keskitetään nykyiseen tehdasrakennukseen ja 200 mm DSP-kiekkojen (Double Side Polished) ja SSP-kiekkojen (Single Side Polished) tuotantoa ja kiteenkasvatusta laajennetaan uuden rakennuksen puolelle.

Lisätietoja investoinnista:

Tule osaksi kasvutarinaamme

Investointi luo Vantaalle yli 500 uutta työpaikkaa. Etsimme joukkoomme monenlaisia osaajia niin toimihenkilö- kuin tuotannon työtehtäviin.

Aiemmat investoinnit

Okmeticin tuotantokapasiteettia on kasvatettu vuosien varrella investoimalla niin tehdaslaajennuksiin kuin laitteisiin ja prosesseihin. Lisäosia nykyiseen tehtaaseen on rakennettu useampaan kertaan rakentamalla lisää toimistotilaa, laajentamalla kiteenkasvatusta ja rakentamalla puhdastilaa SOI-tuotannolle.

Vuosien 2017 ja 2021 välillä Okmetic investoi yli 100 miljoonaa euroa Vantaan tehtaalle kasvattaakseen korkean lisäarvon 200 mm kiekkojen, SOI-kiekkojenkuvioitujen kiekkojen ja korkearesistiivisten RFSi®-kiekkojen tuotantokapasiteettia.