Edistämme strategiallamme teknologista kehitystä

Okmeticin tavoitteena on säilyttää johtava markkina-asema ja kasvaa kannattavasti. Ainutlaatuinen yrityskulttuurimme pohjaa arvoihimme: asiakaslähtöisyyteen, yhteistyöhön, osaamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Tarjoamme puolijohdealan johtaviin yrityksiin kuuluville asiakkaillemme laadukkaasti tuotettuja, korkean suorituskyvyn piikiekkoja merkittävissä volyymeissä. Lisäksi tarjoamme ensiluokkaista palvelua ja pitkälle vietyä räätälöintiä.

Strategiamme perustuu yhtiön keskeisiin ydinosaamisalueisiin, joita ovat

  • kiteenkasvatus
  • vaativien erikoiskiekkojen valmistus ja asiakassuhteiden hallinta sekä
  • tuotekehityshankkeiden kaupallistaminen.

Näiden lisäksi edellytykset kannattavalle kasvulle luovat osaava ja motivoitunut henkilöstömme, laaja tuoteportfolio, tehokas ja joustava toimitusketju, maailmanlaajuinen myyntiverkosto sekä laaja tutkimus- ja yhteistyöverkosto.

Visionamme on säilyttää johtava asemamme korkean lisäarvon piikiekkotoimittajana MEMS-anturi-, radiotaajuussovellus- ja tehopuolijohdemarkkinoilla.

Haluamme kasvaa kannattavasti yhdessä asiakkaidemme kanssa ja edistää parempaa huomista. Kasvun vauhdittamiseksi olemme investoineet Vantaan tehtaalle yli 100 miljoonaa euroa viimeisen viiden vuoden aikana. Olemme muun muassa rakentaneet uuden kuviointilinjan ja kasvattaneet SOI- ja korkearesistiivisten kiekkojen sekä 200 mm:n kiekkojemme tuotantokapasiteettia merkittävästi. Toukokuussa 2022 ilmoitimme yhtiön historian suurimmasta, lähes 400 miljoonan euron investoinnista, jonka myötä nykyisen tehtaan viereen Vantaan Koivuhakaan rakennetaan toinen tehdas.

Lisäksi teemme jatkuvaa tuote- ja prosessinkehitystyötä ja olemme aktiivisesti mukana puolijohdealan tutkimushankkeissa.

Ainutlaatuinen yrityskulttuurimme pohjaa arvoihimme

Asiakaslähtöisyys on kaiken tekemisemme ydin

Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja pyrimme löytämään heille aina parhaan mahdollisen ratkaisun.

Yhteistyö on ollut koko Okmeticin historian kantava voimamme

Teemme tiivistä yhteistyötä niin sisäisesti kuin asiakkaidemme sekä muiden sidosryhmiemme, kuten tutkimuslaitosten, kanssa.

Osaaminen on tärkein kilpailutekijämme

Globaaleilla puolijohdemarkkinoilla osaamisen merkitystä ei voi ylikorostaa. Panostammekin vahvasti henkilöstömme osaamisen kehittämiseen.

Jatkuvan kehittämisen ansiosta olemme nousseet vaativien piikiekkojen teknologiajohtajaksi

Toiminnan jatkuva kehittäminen on keskeinen syy siihen, että toimintamme on vuodesta toiseen kannattavaa, laadukasta ja kestävän kehityksen mukaista.