Edistämme strategiallamme teknologista kehitystä

Okmeticin tavoitteena on säilyttää johtava markkina-asema ja kasvaa kannattavasti. Ainutlaatuinen yrityskulttuurimme pohjaa arvoihimme: asiakaslähtöisyyteen, kestävään kasvuun, kunnioitukseen ja arvostukseen sekä jatkuvaan kehittymiseen.

Tarjoamme puolijohdealan johtaviin yrityksiin kuuluville asiakkaillemme laadukkaasti tuotettuja, korkean suorituskyvyn piikiekkoja merkittävissä volyymeissä. Lisäksi tarjoamme ensiluokkaista palvelua ja pitkälle vietyä räätälöintiä.

Strategiamme perustuu yhtiön keskeisiin ydinosaamisalueisiin, joita ovat

  • kiteenkasvatus
  • vaativien erikoiskiekkojen valmistus ja asiakassuhteiden hallinta sekä
  • tuotekehityshankkeiden kaupallistaminen.

Näiden lisäksi edellytykset kannattavalle kasvulle luovat osaava ja motivoitunut henkilöstömme, laaja tuoteportfolio, tehokas ja joustava toimitusketju, maailmanlaajuinen myyntiverkosto sekä laaja tutkimus- ja yhteistyöverkosto.

Visionamme on säilyttää johtava asemamme korkean lisäarvon piikiekkotoimittajana MEMS-anturi-, radiotaajuussovellus- ja tehopuolijohdemarkkinoilla.

Haluamme kasvaa kannattavasti yhdessä asiakkaidemme kanssa ja edistää parempaa huomista. Kasvun vauhdittamiseksi olemme investoineet Vantaan tehtaalle yli 100 miljoonaa euroa viimeisen viiden vuoden aikana. Olemme muun muassa rakentaneet uuden kuviointilinjan ja kasvattaneet SOI- ja korkearesistiivisten kiekkojen sekä 200 mm:n kiekkojemme tuotantokapasiteettia merkittävästi. Toukokuussa 2022 ilmoitimme yhtiön historian suurimmasta, lähes 400 miljoonan euron investoinnista, jonka myötä nykyisen tehtaan viereen Vantaan Koivuhakaan rakennetaan toinen tehdas.

Lisäksi teemme jatkuvaa tuote- ja prosessinkehitystyötä ja olemme aktiivisesti mukana puolijohdealan tutkimushankkeissa.

Ainutlaatuinen yrityskulttuurimme pohjaa arvoihimme

Asiakaslähtöisyys

Jokainen kohtaaminen asiakkaan kanssa on meille tärkeä. Teemme parhaamme taataksemme korkealuokkaisen asiakaskokemuksen jokaisena päivänä, jokaisella organisaation alueella. Kuuntelemme asiakkaita herkällä korvalla ja haluamme tuntea heidän tarpeensa. Meille on tärkeää pitää lupauksemme niin tuotteidemme kuin toimintamme korkeasta laadusta.

Kestävä kasvu

Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa meille ympäristön, ihmisten sekä taloudellisten tekijöiden tasapuolista huomioimista. Kasvamalla kannattavasti luomme edellytykset kehityksen eturintamassa pysymiselle, henkilöstöön panostamiselle sekä investoinneille.

Kunnioitus ja arvostus

Välitämme ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan. Luomme ympärillemme yhteisöllisen ilmapiirin, jonka keskeisiä elementtejä ovat luottamus, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus. Yhdessä olemme vahvempia – toinen toistamme auttaen, kunnioittaen ja arvostaen.

Jatkuva kehittyminen

Olemme uteliaita havainnoimaan ja innovoimaan uutta. Haluamme jokainen olla huippuosaajia omilla alueillamme. Olemme ketteriä sekä ratkaisemaan ongelmia että toimimaan muutosta vaativien haasteiden edessä, mikä luo vahvan pohjan teknologiselle edelläkävijyydelle.