Tietosuoja ja käyttöehdot

Tietosuoja

6.9.2023

Yksityisyytesi on tärkeää Okmetic Oy:lle, sekä sen emoyhtiölle ja tytäryhtiöille (jatkossa näihin viitataan yhteisnimityksellä ”Okmetic”). Tämä tietosuojakäytäntö määrittää Okmeticin noudattamat käytännöt henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn liittyen Okmeticin hallinnoimilla verkkosivuilla. Okmetic kerää ja käsittelee henkilötietoja sovellettavien lakien ja alla olevan käytännön mukaisesti.

Henkilötietojen kerääminen ja mihin tietoja käytetään

Okmetic kerää ja käsittelee sivustolla vierailevien henkilötietoja vierailijoiden pyydettyä tarjousta tai lisätietoja tuotteista, tehdessä tilauksen, verkostoiduttua tai muun yhteydenoton yhteydessä.

Okmeticin keräämät ja käsittelemät henkilötiedot saattavat sisältää:

 • yhteystietoja (esim. nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero);
 • muita olennaisia tietoja, joita annat pyynnöstämme; ja
 • tiedot, jotka kerätään vierailijasta hänen käyttäessään Okmeticin verkkosivuja (esim. IP-osoite ja lokitiedot).

Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • tuotteiden toimittaminen sekä asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen;
 • markkinointitoimenpiteet, kuten kohdennettu sähköpostimarkkinointi;
 • palvelujen kehittäminen ja käyttökokemuksen parantaminen;
 • tiedusteluihin vastaaminen; ja
 • työntekijöiden rekrytoiminen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on joko vierailijan yhteydenotto tai Okmeticin oikeutettujen etujen toteuttaminen kuten tarjousten hallintaan ja tilausten vastaanottoon, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, liiketoimintaan, markkinointiin tai viestintään tai työsuhteen syntymiseen liittyvät oikeutetut edut.

Käytämme henkilötietojasi tarjotaksemme sinulle tuotteitamme, tietoa alasta ja Okmeticista työpaikkana tai käsitelläksemme tietopyyntöjäsi. Tähän voi sisältyä tarve tunnistaa sinut tuotteen tai palvelun tarjoamiseksi tai työnhakijana.

Okmetic voi vastaanottaa ja kerätä henkilötietoja (mukaan lukien nimen ja sähköpostiosoitteen) kolmansien osapuolten Okmeticille toimittamista markkinointitietokannoista tai julkisista lähteistä, kuten Googlesta, LinkedInista ja erilaisista Okmeticin liiketoimintaan liittyvien organisaatioiden ja tapahtumien jäsen- ja osallistujaluetteloista sekä työnhakijan suostumuksen perusteella rekrytointiin erikoistuneilta palveluntarjoajilta.

Työnhakija antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn edesauttaakseen Okmeticin rekrytointiprosessia, kun hän lähettää työhakemuksen sekä on yhteydessä Okmeticin rekrytointiosastoon ja lisää hakemukseen henkilötietoja tai lähettää niitä rekrytointiosastolle. Rekrytoinnin yhteydessä käsitellään erityisesti seuraavia henkilötietoja: työnhakijan nimi, yhteystiedot, koulutus, työhistoria ja arviointitiedot.

Henkilötietojen suojaaminen

Okmetic suojaa henkilötietojasi korkealla turvallisuustasolla ja on tässä tarkoituksessa toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimenpiteet suojatakseen henkilötietosi luvattomalta pääsyltä, muuntamiselta, levittämiseltä tai hävittämiseltä. Pääsy henkilötietoihin rajataan vain niille Okmeticin työntekijöille, johtajille, alihankkijoille ja palveluntarjoajille, joiden tulee käsitellä henkilötietoja osana työtehtäviään.

Henkilötietojen siirtäminen

Okmetic ei siirrä eikä luovuta henkilötietojasi ulkopuolisille tahoille ilman lupaasi, lukuun ottamatta tapauksia, joissa se on tarpeen tarjouspyynnön käsittelyä tai tilauksen täyttämistä varten. Näihin tapauksiin kuuluvat esimerkiksi tarvittavien tietojen luovuttaminen logistiikkapalvelun tarjoajille, vastaaminen esittämiisi pyyntöihin tai tiedusteluihin sekä muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen Okmeticin ja verkkosivuston käyttäjien oikeuksien, omaisuuden ja/tai turvallisuuden suojaamiseksi.

Okmetic voi jakaa henkilötietoja Okmetic-konsernin sisällä tässä käytännössä kuvattuja tarkoituksia varten. Jakamiseen voi sisältyä tietojen siirtoa sellaisiin maihin tai sellaisista maista, joissa Okmetic toimii, harjoittaa liiketoimintaa tai on muuten läsnä. Okmetic voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia markkinointikampanjoidensa toteutuksessa. Markkinointikampanjoiden toteutusta varten Okmetic voi siirtää henkilötietoja ulkopuolisille palveluntarjoajille.

Okmetic voi siirtää tietojasi sekä Euroopan unionin sisällä että sen ulkopuolelle. Henkilötietojen riittävän tietosuojatason varmistamiseksi tällaiset siirrot toteutetaan sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti ja noudattaen asianmukaisia suojatoimia. EU:n/ETA:n ulkopuolella olevien kumppaneiden kohdalla toteutetaan erityisiä suojatoimenpiteitä, kuten allekirjoitetaan Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet sisältävät sopimukset. Mallisopimuslausekkeet ovat saatavilla komission verkkosivustolla.

Okmetic voi myös luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten julkisille viranomaisille, mikäli  sitä edellytetään luovuttamaan tällainen tieto lain tai julkisen viranomaisen antaman päätöksen nojalla.

Ulkoiset linkit

Näitä henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja sovelletaan sellaiseen sinua koskevaan tietoon, jota Okmetic käsittelee verkkosivustonsa hallinnoimiseksi. Okmeticin Verkkosivusto voi ajoittain sisältää linkkejä ulkoisille verkkosivustoille tai palveluihin, joita yhtiö ei hallinnoi. Mikäli seuraat linkkiä ulkoiselle verkkosivustolle, sinua kehotetaan tarkistamaan ne henkilötietojen käsittelyn periaatteet ja evästeitä koskevat tiedot, joita sovelletaan kyseiseen verkkosivustoon.

Henkilötietojen säilyttäminen

Okmetic säilyttää henkilötietoja kohtuullisen ajan ylittämättä kuitenkaan säännösten asettamia vaatimuksia ja rajoituksia. Henkilötiedot poistetaan Okmeticin tietoturvamääräysten mukaisesti.

Oikeutesi

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan olet tietosuojalainsäädännön sallimassa laajuudessa oikeutettu milloin tahansa:

 • saamaan tietoosi ne henkilötiedot, joita sinusta käsitellään
 • saamaan virheelliset henkilötiedot korjattua
 • pyytämään, että Okmetic lopettaa henkilötietojesi käsittelyn ja poistaa ne
 • pyytämään, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan
 • käyttämään oikeuttasi tietojen siirtämiseen
 • peruuttamaan suostumuksesi tiettyyn käsittelyyn liittyen
 • vastustamaan henkilötietojen käsittelyä

Olet myös oikeutettu milloin tahansa tekemään valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Huomioi, että jos pyydät Okmeticia poistamaan henkilötietojasi, Okmetic ei mahdollisesti voi toimittaa sinulle tai työnantajayrityksellesi tuotteita, palveluita tai tietoja, joita olet tiedustellut tai jotka olet tilannut.

Yhteystiedot

Okmetic Oy on käsittelemiensä henkilötietojesi osalta rekisterinpitäjä. Mikäli sinulla on kysymyksiä siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, haluat tarkistaa Okmeticin sinusta keräämät henkilötiedot tai haluat käyttää muita oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen viestinta@okmetic.com.

Muutokset tähän käytäntöön

Okmetic voi milloin tahansa muokata tätä tietosuojakäytäntöä, taikka muuttaa, muokata tai peruuttaa verkkosivustoa koskevia pääsyoikeuksia tai verkkosivuston sisältöä ilman eri ilmoitusta. Tämän käytännön nykyisen version voimaantulopäivä on julkaistu asiakirjan alussa. Muutokset astuvat voimaan, kun julkaisemme muutetun tietosuojakäytännön Okmeticin verkkosivustolla. 

Tietosuojaselosteet

Tästä löydät Okmeticin asiakas- ja sidosryhmärekisterin sekä työnhakijarekisterin tietosuojaselosteet.

Käyttöehdot

Tervetuloa Okmetic Oy:n verkkosivustolle. Tämän verkkosivuston käyttöön sovelletaan seuraavia käyttöehtoja. Pyydämme sinua ystävällisesti lukemaan käyttöehdot huolellisesti.

KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ SIVUSTOA HYVÄKSYT NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, YSTÄVÄLLISESTI LOPETA SIVUSTON KÄYTTÖ.

Alla ”Okmeticilla” viitataan Okmetic Oy:hyn, sen emoyhtiöön ja tytäryhtiöihin. Verkkosivut tarjoavat ajan tasalla olevaa tietoa kaikille Okmetic -konsernista kiinnostuneille. Näillä sivuilla esitellään Okmeticin toimintaa, strategiaa ja tavoitteita. Sivusto on tarkoitettu kaikille Okmeticin ulkoisille sidosryhmille sekä henkilöstölle. Se palvelee mm. asiakkaita, työnhakijoita, mediaa, materiaalitoimittajia ja yleisesti puolijohdealasta kiinnostuneita.

Sivujen kautta voi lähettää yhteydenottopyyntöjä Okmeticiin, verkostoitua kanssamme tai osallistua tapahtumiin.

Verkkosivuston sisällön käyttäminen

Verkkosivustoa ja sen sisältöä ei saa muokata, välittää, kopioida, julkaista, lisensioida, siirtää, myydä tai käyttää minkäänlaiseen muuhun kaupalliseen tarkoitukseen ilman Okmeticin kirjallista ennakkosuostumusta.

Tutustuessasi verkkosivuston sisältöön Okmetic sallii sinulle mahdollisuuden tehdä tilapäisiä kopioita verkkosivuston sisällöstä. Saat myös tulostaa verkkosivustolta kohtuullisen määrän sisältöä henkilökohtaiseen käyttöösi ja linkittää verkkosivustollemme. Kaikenlainen muu verkkosivustolla olevan tiedon käyttö on kielletty. Ottaessasi kopioita verkkosivustolla olevasta tiedosta, et saa muuttaa tietoa tai poistaa siinä olevia tekijänoikeuksia kuvaavia tietoja tai Okmeticin nimeä.

Sisällön luonne

Verkkosivusto esitetään sitoumuksetta ja ”sellaisena kuin se on”. Okmetic ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta. Okmetic ei takaa sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa.

Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet verkkosivustolla olevaan sisältöön, kuten tekstiin, grafiikkaan, logoihin, kuviin, videoihin, äänitiedostoihin ja ohjelmiin kuuluvat Okmeticille tai kolmansille osapuolille ja ovat suojattuja Suomen sekä kansainvälisen immateriaalioikeuslainsäädännön nojalla. Kaikki oikeudet pidätetään. Okmeticin tavaramerkkejä ja tuotemerkkejä voidaan käyttää ainoastaan näiden ehtojen mukaisesti tai Okmeticin kirjallisella suostumuksella.

Vastuunrajoitus

Okmetic ei ole vastuussa mistään vahingoista, mukaan lukien ja rajoituksetta suorat, epäsuorat, välilliset, erityiset tai rangaistuksenomaiset vahingot, menetykset, kulut tai tuottojen menetykset, jotka aiheutuvat verkkosivuston käytöstä tai käytön estymisestä.

Mikäli Okmetic tarjoaa linkin kolmannen osapuolen verkkosivustolle, tämän linkin tarkoituksena on ainoastaan avustaa verkkosivuston käyttäjää, eikä Okmetic ota vastuuta tällaisella verkkosivustolla olevan tiedon sisällöstä tai sen virheettömyydestä.

Aineisto käyttäjiltä

Lähettämällä aineistoa jollekin Okmeticin palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Okmeticille sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.

Käyttäjätilit

Verkkosivuston joidenkin ominaisuuksien käyttäminen voi edellyttää käyttäjätilin avaamista. Voit käyttää avaamaasi käyttäjätiliä vain itse. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että olet henkilökohtaisesti vastuussa kaikista käyttäjätilisi kautta tehdyistä toimista ja että sinua voidaan pitää vastuullisena kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjätilisi käytöstä. Sinun tulee varmistaa, että kaikki käyttäjätiliisi liittyvät tai sen kautta käytettävissä olevat tiedot, mukaan lukien ja rajoituksetta käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, pysyvät luottamuksellisina. Lähettämällä tietoja tai suorittamalla toimia käyttäjätilin kautta vakuutat, että sinulla on oikeus ja riittävät valtuudet sitoa edustamasi oikeushenkilö lähettämiisi tietoihin ja tekemiisi toimiin.

Evästeet

Voit käyttää verkkosivustoa tiedonhankintaan paljastamatta henkilöllisyyttäsi Okmeticille ja antamatta Okmeticille mitään henkilötietoja.Okmetic kuitenkin käyttää evästeitä voidakseen tunnistaa palaavan vierailijan yksilölliseksi käyttäjäksi. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneesi kiintolevylle eikä sivustolle. Evästeet itsessään eivät sisällä mitään henkilötietoja. Okmetic pystyy kehittämään sivustoa, kun sillä on käytettävissään tietoa siitä, miten ja milloin vierailijat käyttävät sivustoa. Jos et halua vastaanottaa evästeitä tai jos haluat saada ilmoituksen, kun niitä asetetaan, voit asettaa verkkoselaimesi toimimaan näin, mikäli selaimesi tukee tätä. Jos kieltäydyt evästeistä, Okmetic ei kerää tietoa vierailustasi. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että joudut syöttämään osan tiedoista uudelleen jokaisen käyntikerran yhteydessä tai että Okmetic ei voi muokata sivuston ominaisuuksia mieltymystesi mukaan.

Okmetic voi yhdistää evästeisiin tallennetut tiedot mihin tahansa henkilötietoihin, jotka lähetät verkkolomakkeiden kautta vieraillessasi sivustolla. Lisäksi Okmetic seuraa tilastoitavia tietoja, kuten IP-osoitettasi, tietokoneesi käyttöjärjestelmää, selaimesi tyyppiä ja tälle sivustolle ohjaavien sivustojen osoitteita, sekä yleisiä tietoja sivuston liikennevirroista ja muita liitännäisiä tietoja.

Henkilötietojen käsittely

Okmetic noudattaa tietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja erillistä Okmeticin tietosuojakäytäntöä.

Muut ehdot

Okmetic saa milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja, päättää näyttää tai poistaa verkkosivustolla olevia julkaisuja ja sisältöä ja/tai sulkea verkkosivuston. Mikäli käyttöehtoja muutetaan, uusi käyttöehtojen versio julkaistaan verkkosivustolla. Tästä syystä pyydämme, että tarkistat aina ehtojen ajan tasalla olevan version.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Verkkosivustoa ylläpidetään ja nämä käyttöehdot on annettu Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Verkkosivuston käyttöön liittyvät riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.