Hele Savin yhteistyöhön Okmeticin kanssa

Okmetic panostaa akateemiseen tutkimukseen Vaikuttavuussäätiön kanssa 

Aalto-yliopiston mikro- ja nanotekniikan Professori Hele Savin on aloittanut Vaikuttavuussäätiön rahoittaman kolmivuotisen tutkimusyhteistyön Okmeticin kanssa. Tutkimusprojektissa ”Contactless Characterization of Silicon Wafers” tutkitaan, voisiko alun perin aurinkokennopiikiekkojen mittaamiseen tarkoitettua uudenlaista menetelmää hyödyntää myös puolijohdealalla käytettyjen piikiekkojen valmistuksen tukena. 

Projektissa yhteistyö toteutetaan niin, että Savin työskentelee Okmeticilla kolmasosan työajastaan kolmen vuoden ajan. Näin hän pääsee tutustumaan kiekkovalmistukseen aitiopaikalta ja pystyy paremmin tutkimaan ja arvioimaan mittausmenetelmän soveltuvuutta eri vaiheissa valmistusprosessia. Okmetic antaa tutkimusprojektin käyttöön koko tuotantoinfrastruktuurin, tuotanto- ja karakterisointilaitteet sekä asiantuntijoidensa työpanoksen. Mittauksia ja testauksia tehdään myös Aalto-yliopiston tiloissa, joissa kyseessä oleva mittalaite on. “Projekti tarjoaa minulle tutkijana ainutlaatuisen tilaisuuden päästä seuraamaan piikiekkojen valmistuksen arkea. Näin saan huomattavasti paremman ja kokonaisvaltaisemman käsityksen siitä, mitkä tutkimusongelmat ovat oikeasti merkityksellisiä – myös kaupallisesta näkökulmasta”, Hele Savin kertoo. 

Okmeticin tavoitteena on, että mittausmenetelmät soveltuvat myös tuotannossa olevien kiekkojen laadunvarmistukseen ja prosessikehityksen nopeuttamiseen. Pääpaino on piikiekkojen ominaisuuksien karakterisoinnissa eli mittauksissa, jotka kertovat esimerkiksi materiaalien johtavuudesta, piisulan virtauksista materiaalin kiteytyessä tai virheiden muodostumisesta erilaisissa kiekon prosessointivaiheissa.    

Idea yhteistyöhön lähti, kun aurinkokennotekniikan parissa uraa uurtanut Savin pohti, voisiko siellä käytettyä mittaustekniikkaa käyttää laajemminkin piikiekkojen valmistuksessa ja voisiko se sitä kautta hyödyttää koko puolijohdeteollisuutta. Näin hän päätyi hakemaan yritysyhteistyössä tehtävälle projektille Vaikuttavuussäätiön rahoitusta. Ilmeinen valinta yrityskumppaniksi projektille oli piikiekkoja valmistava Okmetic, jonka kanssa Savin on tehnyt yhteistyötä erilaisten projektien parissa jo yli 25 vuoden ajan. ”Uskomme, että tämä entistäkin tiiviimpi akateemisen tutkimuksen ja piikiekkojen kaupallisen tuotannon yhdistäminen hyödyttää molempia osapuolia ja pystymme projektin tulosten perusteella tehostamaan tuotekehitystämme”, sanoo Okmeticin teknologiajohtaja Atte Haapalinna