Heikki Holmberg Vuoden Alumni

Okmeticin Heikki Holmberg on valittu Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun vuoden alumniksi 

Okmeticin vanhempi teknologien kehityspäällikkö Heikki Holmberg on valittu Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun vuoden alumniksi 2023. Heikki on valmistunut Aalto-yliopiston edeltäjän Teknillisen korkeakoulun sähköosastolta diplomi-insinööriksi vuonna 2002. Tohtoriksi hän väitteli vuonna 2008. Vuoden alumnin palkinto luovutettiin Heikille lauantaina 28.10.2023 Aalto Alumni Weekend-seminaarissa Otaniemessä. 

Vuoden alumnia sai ehdottaa kevään ja kesän ajan Aalto-yliopiston henkilökunnan lisäksi myös korkeakoulun alumnit ja opiskelijat. Johtoryhmä piti keskustelussaan valinnan kannalta merkittävinä muun muassa Heikin hienoa yhteistyötä korkeakoulun kanssa ja yleisesti roolia puolijohdealan esiin nostamisessa. ”Heikki Holmberg tietää yritysten ja yliopiston yhteistyön tärkeyden ja hän on koordinoinut yhteistyötä korkeakoulumme kanssa Semi-Summer 2023 -ohjelmassa ja yleisesti puolijohdealan esiin nostamisessa. Hänen työnsä omalla alallaan on hieno esimerkki opiskelijoillemme, jotka valitsevat omia opinto- ja urapolkujaan”, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun dekaani Jussi Ryynänen sanoo. 

Heikin kiinnostus puolijohdealaa kohtaan heräsi jo opiskelujen alkuaikoina ja viimeistään Puolijohdealan perusteet -kurssin jälkeen oli selvää, että hänen tulevaisuutensa olisi alalla. Heikki kuvailee alaa mielenkiintoiseksi, kansainväliseksi ja poikkitieteelliseksi. Alalla yhdistyvät materiaalifysiikka, sähköfysiikka ja kemia. ”Puolijohdeteollisuus on tulevaisuuden ala.” Heikki summaa.  

Heikki on verkostoitunut muiden puolijohdealalla Suomessa toimivien yritysten kanssa ja aktiivinen jäsen useassa eri yhteistyöfoorumissa. ”On tärkeää, että teemme Suomessa yhteistyötä eri yritysten kesken puolijohdealan kehittämiseksi ja eteenpäin viemiseksi. Näin olemme vahvempia myös EU-tasolla. Okmetic on tehnyt läheistä yhteistyötä mm. Muratan, Vaisalan, Picosunin sekä Kyoceran kanssa jo useita vuosia.” Heikki kertoo. ”Puolijohdeala tarvitsee Suomessa merkittävän määrän uusia osaajia tulevaisuudessa ja tästä syystä yhteistyö myös oppilaitosten kanssa on tärkeää. Alalla työskentelee Suomessa tällä hetkellä noin 5 000 henkilöä, mutta tavoite on työllistää 20 000 henkeä vuonna 2032.” Heikki jatkaa. 

Heikki on tuonut myös Okmeticille paljon teknologista osaamista ja puolijohdealan kokemusta. Hän itse kertoo merkittävimmiksi saavutuksikseen projektit liittyen kuvioinnin laajennukseen ja uuden tuotteen (UF-RFSi™, Ultra Flat Radio Frequency Silicon Wafer) kehittämiseen ja markkinoille tuomiseen sekä sen, että EU:n tukihakemuksiin eri projekteille on saatu suurimpaan osaan myönteinen päätös. ”Heikin osaaminen ja energisyys on mahdollistanut Okmeticille tehokkaan reagoinnin isoihin mahdollisuuksiin ja niiden sisältämiin haasteisiin. Tästä Heikille iso kiitos sekä lämpimät onnittelut merkittävästä saavutuksesta koko Okmeticin puolesta” sanoo Okmeticin teknologiajohtaja Atte Haapalinna

Lue uutinen Aalto-yliopiston sivuilta.