Okmeticin vastuullinen toiminta on auditoitu

Meille Okmeticissa vastuullisuus ei ole vain lakien noudattamista, vaan se tarkoittaa ihmisten ja ympäristön jatkuvaa huomioimista sekä etiikan noudattamista kaikessa liiketoiminnassamme. 

Olemme valinneet yhteiskuntavastuullisen toimintamme ohjeistoksi The Responsible Business Alliancen (RBA) Code of Conductin, jonka mukaisesti toimintamme auditoidaan ulkopuolisen tahon toimesta kahden vuoden välein. Viimeisin auditointi oli tämän vuoden helmikuussa ja siitä saimme silver-tason tunnustuksen toiminnastamme.  

RBA:n Code of Conduct perustuu viiteen osa-alueeseen, jotka ovat henkilöstö, työturvallisuus ja terveys, ympäristö, liiketoiminnan etiikka sekä johtamisjärjestelmä, jolla kaikkia edellä mainittuja johdetaan.