Okmeticin laatu- ja ympäristöjärjestelmät on sertifioitu

Sertifikaatit

Käytössämme on ISO 9001:2015 ja IATF 16949:2016 -standardien mukaiset laatujärjestelmät sekä ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Edellytämme myös tärkeimmiltä sopimusvalmistajiltamme ja toimittajiltamme ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifiointeja.

ISO 9001-sertifikaatti

ISO 9001:2015

Laatujärjestelmämme noudattaa ISO 9001 -standardia. Se perustuu useisiin laadunhallintaperiaatteisiin, joihin kuuluu muun muassa vahva asiakaskeskeisyys, ylimmän johdon tuki ja jatkuva parantaminen.

ISO 14001 -sertifikaatti

ISO 14001:2015

ISO 14001 -standardin avulla pystymme hallitsemaan ympäristövastuun alueitamme järjestelmällisesti, ja edistämään näin kestävän kehityksen toteutumista toiminnassamme.

IATF 16949 -sertifikaatti

IATF 16949:2016

Laatujärjestelmämme noudattaa myös IATF 16949 -standardia, joka määrittää vaatimukset autoteollisuudessa toimivien organisaatioiden laatujärjestelmälle.

RoHS-direktiivin mukaisuus

RoHS-direktiivin mukaisuus

RoHS-direktiivi on Euroopan unionin säädös, jolla rajoitetaan tiettyjen haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Näitä ovat elohopea, kadmium, lyijy, kuusiarvoinen kromi sekä palonsuoja-aineet PBB ja PBDE.

REACH-asetuksen noudattaminen

REACH-asetuksen noudattaminen

REACH-asetus on Euroopan unionin säädös, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemikaalien mahdollisesti aiheuttamilta riskeiltä.

Halogen Free

Tuotteiden halogeenittomuus

Tuotteemme eivät sisällä halogeeneja, fluoria (F), klooria Cl), bromia (Br) tai jodia (I). Tarkastus suoritetaan vuosittain analysoimalla standardikiekkoa akkreditoidussa laboratoriossa.

Konfliktimineraalit-sertifikaatti

Konfliktimineraalit

Tuotteemme eivät sisällä tantaalia, tinaa, volframia, kultaa tai kobolttia, joka olisi louhittu laittomien aseellisten ryhmien hallitsemilla ja ihmisoikeuksia loukkaavilla konfliktialueilla.

Responsible Business Alliance

Yhteiskuntavastuullisen toimintamme ohjeistona noudatamme alalla yleisesti käytössä olevaa The Responsible Business Alliancen (RBA) Code of Conductia.