Okmetic kantaa toiminnassaan vastuuta ymparistöstä

Sitoudumme huomioimaan ympäristötekijät

Etsimme jatkuvasti organisaatiolaajuisesti tapoja parantaa toimintamme ympäristöystävällisyyttä. Kestävän kehityksen mukainen toiminta tukee myös kilpailukykyämme ja kannattavuuttamme.

Olemme sitoutuneet toimimaan tavalla, joka osoittaa aitoa ympäristöjohtamisen edelläkävijyyttä, ja mahdollistaa samalla korkeatasoisten palvelujen tarjoamisen asiakkaillemme. Okmeticilla on voimassa oleva ympäristölupa, ja toimintamme ja tuotteemme täyttävät tai ylittävät ympäristölainsäädännölliset asetukset. Seuraamme tarkasti lakien ja asetusten muutoksia, jotta voimme mukauttaa toimintamme tiukentuvan sääntelyn mukaan.

Käytössämme on ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja IATF 16949:2016-standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät, ja edellytämme ISO 9001- ja ISO 14001-sertifiointia myös tärkeimmiltä sopimusvalmistajiltamme ja toimittajiltamme. Lisäksi toimintamme täyttää REACH-asetuksen ja RoHS-direktiivin sekä Global Automotive Declarable Substance List:n (GADSL) asettamat vaatimukset.

Kehitämme tuotteidemme ja toimintamme ympäristöystävällisyyttä hyödyntämällä myös asiakasauditointien tuloksia.

Ohjaamme toimintaamme oman ympäristöpolitiikkamme avulla. Se nojaa kolmeen perusperiaatteeseen, jotka ovat lakien ja asetusten noudattaminen, päästöjen ehkäisy ja riskien minimointi sekä jatkuva parantaminen.

Ympäristöriskejä hallitsemme sekä koko yhtiön kattavan toiminnan että yksittäisten prosessien puitteissa. Ennaltaehkäisevä suunnittelu on tärkeä osa ympäristöriskien hallintaa.

Kehitämme toimintamme jatkuvasti

Seuraamme raaka-aineiden, energian ja veden menekkiä ja pyrimme minimoimaan kulutusta erilaisin kehittämistoimin. Tällä hetkellä olemme esimerkiksi siirtymässä led-valaistukseen. Seuraamme myös jätteen kertymistä ja panostamme tuote- ja raaka-ainelogistiikan tehostamiseen.

Okmetic on ennakoinut riskejä jo tehtaan suunnitteluvaiheessa

Ennakoimme riskejä

Tunnistamme, minimoimme ja ehkäisemme toimintaamme liittyviä päästöjä, vaaratilanteita ja riskejä. Ympäristönäkökulmat on huomioitu tehtaalla jo sen rakennusvaiheessa ja ne otetaan huomioon päivittäisessä toiminnassa.

Okmeticilla on käytössään ympäristöjärjestelmä

Käytössämme on ympäristöjärjestelmä

Olemme luoneet jatkuvasti ylläpidettävän dokumentoidun ympäristöjärjestelmän, joka luo puitteet ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden asettamiselle ja seurannalle. Tarkastelemme näitä tavoitteita ja päämääriä vuosittain.