Okmeticin arvot uudistuivat

Okmetic lanseerasi elokuussa uudet arvot, jotka ovat asiakaslähtöisyys, kestävä kasvu, kunnioitus ja arvostus sekä jatkuva kehittyminen.

Arvojen uudistamisprosessi aloitettiin vuoden 2022 alussa ja ne päivitettiin vastaamaan kasvavan ja kehittyvän yrityksen nykytilaa. Yrityksen johdossa luotiin ensin aihiot uusille arvoille, jonka jälkeen niitä käsiteltiin työpajassa, jossa oli mukana edustusta eri puolilta organisaatiota. Työpajassa arvot muovautuivat nykyiseen muotoonsa.

”Arvot luovat pohjan yrityksemme toimintakulttuurille. Ne ohjaavat meidän jokaisen tapaa toimia niin päivittäisessä tekemisessä kuin sen johtamisessa. Arvojen mukainen toiminta mahdollistaa strategisten liiketoimintatavoitteiden toteutumisen ja varmistaa, että teemme töitä yhteisen päämäärän ja viihtymisen eteen”, Okmeticin toimitusjohtaja Kai Seikku kertoo.

Asiakaslähtöisyys arvona tarkoittaa Okmeticille korkealuokkaisen asiakaskokemuksen takaamista jokaisella organisaation alueella. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja lupausten pitäminen tuotteiden ja toiminnan korkeasta laadusta ovat tärkeitä elementtejä.

Kestävä kasvu arvona tarkoittaa, että liiketoimintaa toteutetaan Okmeticilla vastuullisesti. Yrityksessä huomioidaan ympäristö, ihmiset sekä taloudelliset tekijät tasapuolisesti. 

Kunnioitus ja arvostus arvona tarkoittaa Okmeticille yhteisöllisen ilmapiirin luomista, missä luottamus, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus toteutuvat. Toisten auttaminen, kunnioittaminen ja arvostaminen tekevät yrityksestä vahvemman.

Jatkuva kehittyminen arvona tarkoittaa, että Okmeticilla ollaan uteliaita havainnoimaan ja innovoimaan uutta. Muutosta vaativien haasteiden edessä toimitaan ketterästi ja ongelmat ratkotaan nopeasti. 

Lue lisää strategiasta ja arvoistamme