Okmeticin kaupallinen johtaja Anna-Riikka Vuorikari-Antikainen nimitetty puolijohdealan näköalapaikalle kansainvälisen piikiekkotoimittajien ryhmän puheenjohtajaksi

Okmeticin kaupallinen johtaja (CCO) Anna-Riikka Vuorikari-Antikainen on nimitetty puolijohdemateriaali- ja laitealan kansainvälisessä kattojärjestössä SEMI:ssä toimivan piikiekkotoimittajien ryhmän SMG:n (SEMI Silicon Manufacturing Group) puheenjohtajaksi kaksivuotiselle kaudelle, joka alkoi tammikuussa 2022. SMG:n jäseniä ovat maailman johtavat piikiekkovalmistajat, joihin kuuluvat Okmeticin lisäksi Shin Etsu Handotai, SUMCO, GlobalWafers, Siltronic, SK Siltron ja WaferWorks.

SEMI:n tavoite on lisätä materiaalitoimittajien näkyvyyttä markkinoilla ja piikiekkotoimittajien ryhmän tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä piiteollisuuteen liittyvissä asioissa, mukaan lukien piiteollisuutta ja puolijohdemarkkinoita koskevien markkinatietojen ja tilastojen kehittäminen. Tämä auttaa lisäämään asiakkaiden tietoisuutta materiaalitoimittajien liiketoiminnasta ja alan kehityksestä.

Tehtävä tarjoaa merkittävän näköalapaikan markkinan ja alan kehittymiseen sekä mahdollisuuden kehittää alan toimijoiden välistä yhteistyötä.

– On kunnia saada toimia SMG:n puheenjohtajana ja jatkaa sen tärkeän työn eteenpäin viemistä. Piikiekot ovat keskeinen osa puolijohdealan arvoketjua ja ryhmän tehtävä on pitää yllä keskustelua piikiekkojen roolista kehittyvällä toimialalla puolijohdealan toimijoiden kesken, sanoo Vuorikari-Antikainen.

Anna-Riikka Vuorikari-Antikaisella on 30 vuoden kokemus piikiekkoteollisuudesta ja ennen puheenjohtajaksi nimittämistään hän toimi SMG:n varapuheenjohtajana kahden vuoden ajan. Vuorikari-Antikainen on työskennellyt Okmeticilla useissa eri johtotason tehtävissä ja myyntiä hän on johtanut vuodesta 2014 alkaen. Vankan osaamisensa myötä hän nostaa myös suomalaisen puolijohdealan osaamisen profiilia maailmalla.

Piikiekkojen kysyntä voimakkaassa kasvussa elektroniikan lisääntymisen myötä

Keskeiset 2020-luvun teknologiat kuten 5G, AI ja itseohjautuva liikenne eivät toteudu ilman edistyksellisiä puolijohteita ja -materiaaleja ja globaalin puolijohdeteollisuuden kokonaisliikevaihto materiaalit ja laitteet huomioiden on ennätystasolla. Vuoden 2021 osalta liikevaihdon arvioidaan ylittäneen 550 miljardin Yhdysvaltain dollarin rajan ja nousujohteisen kasvun ennakoidaan jatkuvan läpi vuosikymmenen.

Voimakkaasti konsolidoituvan alan keskeisimmäksi markkina-alueeksi on kasvanut Aasia (osuus markkinasta jo 80 %), mutta sekä USA:ssa että Euroopassa on kuitenkin havahduttu alan merkityksellisyyteen ja Aasian pitkään etumatkaan. EU:n European Chips Act -ohjelman avulla pyritään vahvistamaan ekosysteemiä ja lisäämään omaa valmistuskapasiteettia.

Ala on konsolidoitunut pitkälle, yritykset ovat pitkälle erikoistuneita ja tuotanto hyvin räätälöityä. Piikiekot, joita käytetään alustana puolijohdekomponenttien valmistuksessa, ovat olennainen osa puolijohdeteollisuuden arvoketjua ja piikiekkoteollisuuden näkymät ovat samansuuntaiset – kasvun ennakoidaan jatkuvan voimakkaana. Globaali pula piisiruista jarruttaa alan kehitystä viivästyttämällä toimituksia ja seisottamalla tehtaita, joten piikiekkotoimittajien ryhmän toiminta on entistäkin tärkeämmässä roolissa läpinäkyvyyden lisäämiseksi kriittisellä alalla.