Okmetic uutiset ja tapahtumat

Okmeticin vuoden 2020 yhteiskuntavastuuraportti on julkaistu

Okmetic on uusia teknologisia ratkaisuja kehittävänä yhtiönä mukana maailmaa muuttavissa megatrendeissä. Haluamme tehdä osamme sen eteen, että tuleva kehitys on myönteistä, ja siksi kehitämme toimintaamme vastuullisuuden tavoitteita painottaen. Joka vuosi julkaisemme yhteiskuntavastuuraportin, jossa kerromme vastuullisuustoimistamme. Vuoden 2020 raportti on nyt ilmestynyt entistä laajempana versiona.

Vuoden 2020 yhteiskuntavastuuraportissa kuvataan toimintamme kannalta keskeisimpiä vastuullisuuden näkökohtia ja vaikutuksia sekä yritysvastuun kehittämistä eri osa-alueilla. Yhteiskuntavastuullisen toimintamme ohjeistona noudatamme alalla yleisesti käytössä olevaa The Responsible Business Alliancen (RBA) Code of Conductia. Sen mukaan yhteiskuntavastuun osa-alueet ovat jaoteltu seuraavasti: 

  • vastuu henkilöstöstä
  • vastuu työturvallisuudesta ja terveydestä
  • ympäristöpolitiikka
  • liiketoiminnan etiikka ja 
  • johtamisjärjestelmä.

Lue Okmeticin vuoden 2020 yhteiskuntavastuuraportti

Raportti julkaistaan vuosittain suomeksi ja englanniksi pdf-dokumenttina verkkosivustollamme. Seuraava raportti ilmestyy alkuvuonna 2022.