Teknologiapäällikkö Päivi Sievilä hyödyntää tehtävässään monipuolista kokemustaan

Päivi Sievilä toimii Okmeticin kuviointialueen teknologiapäällikkönä. Taloon Päivi tuli jo vuonna 2013 ja vuosien varrella hän on ehtinyt työskennellä myös myynnin puolella. Sähköfysiikan puolelta väitellyt tohtori on löytänyt paikkansa Okmeticilla korkean suorituskyvyn piikiekkojen parista.

Päivi aloitti Okmeticilla prosessi-insinöörinä SOI-tuoteryhmässä. Sitä ennenkin hän oli tehnyt tutkimusyhteistyötä Okmeticin kanssa väitöskirjansa tiimoilta, muun muassa suorittanut testejä Okmeticilta saaduilla kiekoilla. Muutaman vuoden jälkeen Päivi eteni prosessinkehitysinsinööriksi, ja vuonna 2018 oli edessä loikka tekniseen asiakastukeen.

– Myyntitiimiin siirtyminen tuntui luontevalta, koska työskentelen mielelläni ihmisten kanssa. Ajattelin myös, että on hyödyllistä nähdä asiakkaitamme ja heidän prosessejaan: päästä oppimaan, mitä he tarvitsevat ja miten heidän ongelmiaan ratkotaan. Pidän myös matkustamisesta. Se oli myynnissä työskennellessä hyvä puoli, että pääsi usein reissuun, Päivi kertoo.

Siirtyminen myynnistä takaisin kehitys- ja valmistusprosesseihin on harvinaisempi urasuunta

Kun Päiviä pyydettiin takaisin teknologiatiimiin kuviointialueen teknologiapäälliköksi, ei hänen tarvinnut miettiä vastausta kauan.

– Itselläni on teknologiatausta ja sitä myötä kiinnostukseni painottuu teknisiin asioihin. Myynnissä ollaan monesti enemmän viestinviejän kuin varsinaisten teknisten haasteiden ratkojan roolissa. Mutta kyllä nykyisessä työssäni on paljon hyötyä siitä, että olen työskennellyt asiakasrajapinnassa. Myynnin ymmärrystä ei voi saada samalla lailla muuten kuin itse tekemällä. On ollut tosi hyödyllistä olla mukana eri tiimeissä. Nyt näen paremmin kokonaisuuksia ja pystyn siksi tekemään asioita eri tavalla kuin urani alkuvaiheessa insinöörinä.

Päivi on saanut Okmeticilla hyvin mahdollisuuksia kehittyä

Päivin mukaan Okmeticilla on mainio porukka ja mukava ilmapiiri. Myös yhtiön kehitysmyönteisyys on vaikuttanut siihen, miksi hän on halunnut pysyä talossa.

– Täällä on moni asia kunnossa ja samanhenkisiä ihmisiä. Minulla on kaksi alakouluikäistä lasta ja perhe-elämää on helpottanut, kun on annettu sujuvasti joustovaraa. Ihmisten hyvinvointiin on muutenkin kiinnitetty huomiota. Mielestäni täällä pyritään vilpittömästi siihen, että ihmiset voivat hyvin, ja sitä kautta saadaan tuloksiakin aikaan.

Päiville on jäänyt hyvä tunne siitä, että hän on saanut Okmeticilla mahdollisuuksia katsoa asioita eri kulmista, eikä hänen ole tarvinnut uusien haasteiden vuoksi vaihtaa työpaikkaa.

– Tietysti sekin on vaikuttanut, että puolijohdeteknologia aidosti kiinnostaa minua. Jokaisessa siirtymässäni olen päässyt käyttämään hyväksi aiempaa kokemustani ja se on ollut motivoivaa, ettei mikään vaihe uralla ole tuntunut menneen hukkaan.

Päivi vastaa teknologiapäällikkönä kuvioinnin prosessi-integroinnin ja tuoteportfolion kehityksestä sekä valituista kuviointiprosessin kehitysprojekteista.

– Olemme kuviointipuolella mukavasti tutkimuksen ja kehityksen ja toisaalta tuotannon ja kaupallisen puolen yhtymäkohdassa, ja siellä on todella kiinnostavia mahdollisuuksia, Päivi iloitsee.

– Kuviointitiimillä on hyvä meininki. Olemme insinööripainotteinen porukka ja lisäksi meillä on oma tuotantotiimi.

Vastapainona haastavalle työlleen Päivi nauttii vapaa-ajallaan puutarhanhoidosta ja ulkoilusta.