Vastuullisuusraportti vuodelta 2022 on julkaistu 

Vastuullisuus tarkoittaa meille Okmeticille sitä, että rakennamme kannattavaa ja eettisesti kestävää liiketoimintaa, toimimme vastuullisesti henkilöstöä ja muita sidosryhmiä kohtaan sekä teemme ympäristön kannalta vastuullisia valintoja. Julkaisemme vuosittain vastuullisuusraportin, jossa kerromme vastuullisuustoimistamme. Vuoden 2022 raportti on nyt julkaistu ja se kattaa toimintaamme aiempaa laajemmin. 

Vuosi 2022 oli meille monella tapaa merkittävä vuosi. Sekä liikevaihto että henkilöstömäärä nousivat uuteen ennätykseensä. Toukokuussa 2022 julkistimme myös yhtiön historian suurimman, lähes 400 miljoonan euron investoinnin, jonka myötä nykyisen tehtaan viereen Vantaan Koivuhakaan rakennetaan mittava tehdaslaajennus. Investoinnin myötä tuotantokapasiteettimme tulee yli kaksinkertaistumaan, ja luomme Vantaalle yli 500 uutta työpaikkaa. 

Olemme laskeneet vuodelta 2022 kasvihuonekaasupäästömme ja niiden pohjalta määritelleet päästöjen vähennystavoitteen. Tavoitteemme on vähentää oman toimintamme suoria päästöjä ja ostetun energian päästöjä 90 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Vähentämissuunnitelman pääkohdat ovat hiilineutraaliin sähköön siirtyminen, lämmön talteenottoon liittyvien projektien läpivienti ja aurinkopaneelien käyttöönotto. 

Yhteiskuntavastuullisen toimintamme ohjeistona noudatamme alalla yleisesti käytössä olevaa The Responsible Business Alliancen (RBA) Code of Conductia. Sen mukaan vastuullisuuden osa-alueet on jaoteltu seuraavasti: 

  • vastuu henkilöstöstä 
  • vastuu työturvallisuudesta ja terveydestä 
  • vastuu ympäristöstä 
  • liiketoiminnan etiikka ja 
  • johtamisjärjestelmä. 

Lue Okmeticin vuoden 2022 vastuullisuusraportti.

Raportti julkaistaan vuosittain suomeksi ja englanniksi pdf-dokumenttina verkkosivustollamme. Seuraava raportti ilmestyy alkuvuonna 2024.