Vuoden 2023 vastuullisuusraportti on julkaistu

Meille Okmeticilla vastuullisuus tarkoittaa kannattavan ja eettisesti kestävän liiketoiminnan rakentamista, vastuullista toimintaa henkilöstöä ja muita sidosryhmiä kohtaan sekä ympäristövastuullisten valintojen tekemistä. Julkaisemme vuosittain vastuullisuusraportin, jossa kerromme vastuullisuustoimistamme. Vuoden 2023 raportti on nyt julkaistu.

Vuosi 2023 oli vaikea Okmeticille ja koko puolijohdemarkkinalle. Maailmanmarkkinoiden laskusuhdanne alkoi jo vuoden 2022 lopulla ja jatkui koko vuoden 2023. Piikiekkomarkkinat laskivat noin 15 % edellisvuodesta. Vuoden aikana teimme monia toimenpiteitä minimoidaksemme alhaisen kysynnän vaikutukset. Tarkastelimme toimintaamme ja toteutimme kustannussäästöjä koko organisaatiossa välttääksemme henkilöstösopeutukset.

Vaikeasta vuodesta huolimatta pidimme vastuullisuuslupauksemme ja toimimme niiden mukaisesti. Keskityimme missioomme, joka on kehittää ja tarjota asiakkaille korkealaatuisia piikiekkoja, jotka täyttävät heidän tuotteidensa tehokkuutta, tarkkuutta ja turvallisuutta koskevat vaatimukset.  

Yhteiskuntavastuullisen toimintamme ohjeistona noudatamme alalla yleisesti käytössä olevaa The Responsible Business Alliancen (RBA) Code of Conductia. Sen mukaan vastuullisuuden osa-alueet on jaoteltu seuraavasti:

  • vastuu henkilöstöstä
  • vastuu työturvallisuudesta ja terveydestä
  • vastuu ympäristöstä
  • liiketoiminnan etiikka ja
  • johtamisjärjestelmä.

Lue Okmeticin vuoden 2023 vastuullisuusraportti.

Raportti julkaistaan vuosittain suomeksi ja englanniksi pdf-dokumenttina verkkosivustollamme. Seuraava raportti ilmestyy alkuvuonna 2025.