Okmeticin SOI-kiekot täyttävät 20 vuotta – mahdollistavat yhä edistyneemmän sovellussuunnittelun

Okmetic oli yksi ensimmäisistä piikiekkotoimittajista, jotka toivat markkinoille bondaustekniikalla valmistetut SOI-kiekot. Nyt olemme valmistaneet SOI-kiekkoja jo 20 vuoden ajan. SOI-kiekkomme ovat tänä päivänäkin huipputeknologiaa, jonka avulla mahdollistetaan todellinen innovointi.

SOI-kiekkojen tärkein käyttöalue on MEMS eli mikroelektroniset järjestelmät ja anturisovellukset, mutta jatkuvasti kehittyviä SOI-kiekkoja hyödynnetään yhä enemmän myös tehopuolijohteiden ja radiotaajuussovellusten materiaalina. SOI-kiekot toimivat alustana esimerkiksi kehittyneille paine- ja liikeantureille, korkeajännitesovelluksille ja piipohjaisille mikrofoneille.

 

Okmeticin SOI- eli Silicon on Insulator -kiekot valmistetaan bondaustekniikalla, jossa kaksi piikiekkoa liitetään toisiinsa jättäen väliin kerros eristävää piidioksidia. Oksidikerros on erinomainen syöpymisen pysäyttäjä ja sitä voidaan käyttää myös uhrautuvana kerroksena.

Bondaustekniikalla valmistetun SOI-kiekon laitekerros pystytään tekemään huomattavasti paksummaksi kuin kilpailevilla SOI-tekniikoilla. Tämä antaa enemmän vapautta sovellussuunnitteluun. 

Okmeticin SOI-tuotanto käynnistyi vuonna 2001 VTT:n kanssa tehdyn tutkimustyön jälkeen

– Alkuvaiheen tavoitteena oli saada tehtyä SOI-tuotteita mahdollisimman monen asiakkaan tuotekehityshankkeeseen, jotta päästäisiin kiinni volyymeihin, kertoo SOI-kiekkojen tuotantoprosessia alusta asti vetänyt prosessipäällikkö Mika Silander.

Teknisesti SOI-tuotteita oli erittäin hankala valmistaa onnistuneesti ja toistettavasti: hyvin monet asiat jouduttiin oppimaan kantapään kautta yritys–erehdys-periaatteella. 

– Jokaiselle uudelle asiakkaalle tehtiin aina jossain määrin erilaista tuotetta kuin aiemmille, tai ainakin eri prosessilla, Silander muistelee.

Valmistusprosesseja suunnitellaan ja räätälöidään asiakas- ja tuotekohtaisesti yhä edelleen, ja räätälöinti onkin yksi Okmeticin strategian kulmakivistä. Tuotannon tehokkuus ja toistettavuus ovat kuitenkin kehittyneet valtavasti alkuajoista.

SOI-markkinoiden seuraavalle viidelle vuodelle ennustetaan kaksinumeroista kasvua

SOI-kiekkojen kasvun ajureita ovat etenkin auto- ja kulutuselektroniikan lisääntyminen sekä terveydenhuollon sovellukset. Kasvua vauhdittavat myös puolijohdeteknologian jatkuva pieneneminen sekä yritysten halu parantaa tuotteidensa suorituskykyä pienemmin kokonaiskustannuksin. 

Okmeticilla on yli 20 vuoden kokemus SOI-kiekkojen tuotannosta ja laaja SOI-kiekkojen valikoima. Tämä mahdollistaa asiakkaiden laite- ja prosessitarpeisiin räätälöidyt ratkaisut. Olemme investoineet mittavasti Vantaan tehtaallemme ja kasvattaneet merkittävästi myös SOI-kiekkojen tuotantokapasiteettia.