Yhteiskuntavastuuraportti vuodelta 2021 on julkaistu

Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa Okmeticille ympäristön, ihmisten sekä taloudellisten tekijöiden tasapuolista huomioimista. Julkaisemme vuosittain yhteiskuntavastuuraportin, jossa kerromme vastuullisuustoimistamme. Vuoden 2021 raportti on nyt julkaistu.

Kehittämällä uusia teknologisia ratkaisuja olemme mukana rakentamassa parempaa huomista. Näin voimme osaltamme vastata moneen koko maailmaa koskevaan tarpeeseen, kuten ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja ihmisten terveyden ja turvallisuuden edistämiseen. Vuosi 2021 oli Okmeticille ennätyksellinen monella tapaa. Sekä liikevaihto että henkilöstömäärä nousivat uusiin ennätyksiin. Yhtiölle myös myönnettiin Responsible Business Alliancen (RBA) etäauditointitunnustus yhteiskuntavastuun toteutumisesta. Koronapandemia leimasi edellisvuoden tapaan myös vuotta 2021, mutta opittujen toimintatapojen avulla tuotanto pyöri keskeytyksettä läpi tämänkin vuoden. Vuoden päättymisen jälkeen maailmaa on järkyttänyt sota Ukrainassa. Vastuu yhteisöstä ja ihmisistä on juuri nyt vastuullisen toiminnan tärkein elementti.

Yhteiskuntavastuullisen toimintamme ohjeistona noudatamme alalla yleisesti käytössä olevaa The Responsible Business Alliancen (RBA) Code of Conductia. Sen mukaan yhteiskuntavastuun osa-alueet ovat jaoteltu seuraavasti:

  • vastuu henkilöstöstä
  • vastuu työturvallisuudesta ja terveydestä
  • ympäristöpolitiikka
  • liiketoiminnan etiikka ja
  • johtamisjärjestelmä.

Lue Okmeticin vuoden 2021 yhteiskuntavastuuraportti.

Raportti julkaistaan vuosittain suomeksi ja englanniksi pdf-dokumenttina verkkosivustollamme. Seuraava raportti ilmestyy alkuvuonna 2023.