Tuotekehitys ja valmistus

Joustavat, tehokkaat ja laadukkaat toiminnot Okmeticin menestyksen takana

Tietyille tuotteille ja tiettyihin valmistusprosesseihin optimoitu piimateriaali on anturi- ja D&A-tuotteiden tehokkaan valmistuksen perusta. Okmeticin menestys rakentuu sen uraauurtavaan tekniseen kyvykkyyteen, osaavaan henkilöstöön, oikeanlaiseen tuotevalikoimaan sekä tehokkaaseen ja joustavaan valmistusprosessiin.

Vahva tekninen asiantuntemus ja synergiaedut, joiden ansiosta Okmetic voi hyödyntää tietotaitoaan ja tuotantolaitteistoaan erityyppisten tuotteiden valmistukseen, mahdollistaa sen, että yritys voi tarjota laajan tuotevalikoiman monenlaisten sovellusalojen tarpeisiin. Tämän mahdollistaa ketterä ja joustava toimitusketju, jolla on myös fab-lite-kapasiteettia. Okmetic hoitaa piikiekkojen koko valmistusprosessin alusta loppuun. 

Okmeticin piikiekot valmistetaan tiukasti valvotuissa olosuhteissa. Valmistusta ohjaa tietohallintojärjestelmä, jonka avulla voidaan tarkkailla prosesseja ja jäljittää prosessihistoria.

Tuotteiden ja prosessien jatkuvaa kehittämistä

Okmetic tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa kehittääkseen uusia tuotteita ja prosesseja sekä parantaakseen nykyisten tuotteidensa suorituskykyä. Okmetic soveltaa Lean- ja Six Sigma -metodeja  parantaakseen tuottavuuttaan ja saantoaan. Okmetic on myös aktiivisesti mukana tutkimusyhteistyössä eri kumppaniensa kanssa.