Tutkimus ja kehitys

Yhteistyötä asiakkaiden kanssa

Okmetic kehittää yhdessä asiakkaidensa kanssa innovatiivisia teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat korkean lisäarvon tuotteet ja asiakkaiden tarpeita vastaavat valmistusprosessit.

Okmeticin tutkimustyön painopiste on kiteenkasvatusteknologian, erikoiskiekkojen valmistusprosessien sekä talon sisäisen kiekkojen kuvioinnin ja DRIE-syövytysprosessien (Deep Reactive Ion Etching) kehittämisessä. Näihin osa-alueisiin tehtyjen panostusten ansiosta Okmetic pystyy toimittamaan mukautettuja SOI-alustoja (Silicon-On-Insulator), joihin voidaan tarvittaessa räätälöidä asiakkaan haluama rakenne. Lisäksi tuotteet pystytään valmistamaan alusta loppuun asti Vantaan tehtaalla.

Ideasta tuotantoon

Kun kehitteillä olevat ratkaisut on saatu prototyyppiasteelle, ne siirretään Okmeticin omaan kehitysprosessiin. Tuotekehityksen tehtävänä on työstää ideat ja -prototyypit volyymituotantoon soveltuviksi tuotteiksi, kun taas prosessikehityksen tehtävänä on varmistaa valmistusprosessien suorituskyky ja kustannustehokkuus myös jatkossa.

Vuoden 2018 aikana yhtiö jatkoi tuotteidensa ja etenkin asiakasräätälöityjen SOI-substraattien ja 200 mm erikoiskiekkojen suorituskyvyn parantamista. Erikoiskiekkoihin kuuluvat High Voltage SOI -kiekot, substraatit SOI- ja tehokomponentteihin (IGBT), kehittyneet C-SOI® -kiekot uusiin anturisovelluksiin sekä radiotaajuussovelluksissa (RF) käytettävät piikiekot. Kiteenkasvatus- ja kiekkoprosessien kehittämisen ohella yhtiö kehitti kyvykkyyden kiekkojen litografiseen kuviointiin ja plasmasyövytykseen (DRIE) ja loi näin edellytykset haudattujen rakenteiden valmistusprosessiin Vantaan tehtaalla.

Tutkimusyhteistyö

Vuonna 2018 jatkettiin monivuotista piimateriaalin tutkimustyötä yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen ja tutkimuskeskusten kanssa. Yhtiö osallistui myös useisiin kansallisiin ja EU-rahoitteisiin teknologiahankkeisiin yhdessä muun muassa VTT:n, Aalto-yliopiston ja suurien eurooppalaisten puolijohdevalmistajien kanssa. Lisäksi yhteistyö Fraunhofer-instituutin (Saksa) eri yksiköiden kanssa jatkui. Yhtiö esimerkiksi osallistui projekteihin, joilla luodaan teknisiä edellytyksiä telekommunikaatioinfrastruktuurin murrokselle (5G, piifotoniikka) sekä tavoitellaan seuraavien sukupolvien autonomisia autoja (ADAS). Okmetic osallistui aktiivisesti myös anturi- ja puolijohdeyhdistysten jäsentapahtumiin.