Laatu ja ympäristö

Hyvä ja laadukas toiminta

Kestävän kehityksen periaatteet ja laadukkaat toimintatavat ovat keskeinen osa Okmeticin jokapäiväistä toimintaa ja johtamisjärjestelmää. Jokainen työntekijä tietää vastaavansa omalta osaltaan yhtiön laatu- ja ympäristötavoitteiden toteutumisesta.

Lean Six Sigma ja asiakasauditoinnit

Okmetic kehittää tuotteidensa ja toimintansa laatua ja ympäristöystävällisyyttä hyödyntämällä Lean Six Sigma -menettelyä sekä asiakasauditointien tuloksia.  

Ympäristöasiat on huomioitu Okmeticin tehtailla jo rakennusvaiheessa ja ne otetaan huomioon yhtiön päivittäisessä toiminnassa. Yhtiö seuraa tehostetusti piimateriaalin käyttöä, veden ja sähköenergian kulutusta ja syntyvien jätteiden määrää. Ympäristöpolitiikkamme mukaisesti olemme sitoutuneet säännölliseen ympäristövaikutusten arviointiin ja ennaltaehkäisyyn.

Okmeticin laatu- ja ympäristöjohtaminen perustuvat sertifioituihin toimintajärjestelmiin, kehitysprojekteihin ja laatutyökalujen käyttöön.

Yhtiössä on käytössä ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja IATF 16949:2016 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.
Okmetic edellyttää myös tärkeimmiltä alihankkijoiltaan ja toimittajiltaan ISO 9001- ja ISO 14001-sertifiointia.

Okmeticin toiminta täyttää myös REACH-asetuksen, RoHS-direktiivin ja GADSL:n asettamat vaatimukset.

Lisätietoa