Laatu

Laadukkaat toimintatavat ovat keskeinen osa Okmeticin jokapäiväistä toimintaa ja johtamisjärjestelmää. Jokainen työntekijämme tietää vastaavansa omalta osaltaan laatutavoitteidemme toteutumisesta.

Laadulla on puolijohdeteollisuudessa aivan keskeinen merkitys. Tuotteet, joiden materiaalina piikiekkojamme käytetään, ovat mikroskooppisen pieniä, ja vähäinenkin virhe saattaa heikentää niiden suorituskykyä ja luotettavuutta. Koska toimimme elektroniikka-arvoketjun alkupäässä, pystymme omalla toiminnallamme vaikuttamaan koko prosessiin raaka-aineiden kulutuksesta lopputuotteiden elinikään asti.

Toimintamme perustuu asiakkaidemme korkeiden laatukriteereiden täyttämiseen jokaisena päivänä. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi tuotantotilojemme puhtausvaatimuksina ja henkilöstömme jatkuvana kouluttamisena laatutietoisuuden parantamiseksi.

Olemme luoneet laadun ympärille oman organisaation, jotta pystymme vastaamaan entistä paremmin puolijohdealan kiristyviin vaatimuksiin.

Tähtäämme korkeaan laatuun kaikessa toiminnassamme. Olemme saaneet asiakkailtamme positiivista palautetta esimerkiksi

  • erittäin motivoituneesta ja pätevästä henkilöstöstämme
  • tuotantomme joustavuudesta asiakkaiden tarpeiden mukaan sekä
  • Lean Six Sigma -osaamisestamme.

Tällä hetkellä panostamme muun muassa tuote- ja prosessilaadun kehittämiseen, asiakaskokemuksen laadun kehittämiseen sekä tietoturvan parantamiseen entistä korkeammalle tasolle.

Laatujohtamisemme perustuu sertifioituihin toimintajärjestelmiin, kehitysprojekteihin ja laatutyökalujen käyttöön. Käytössämme on puolijohdealan yleisten standardien mukaiset laatujärjestelmät. Edellytämme myös tärkeimmiltä sopimusvalmistajiltamme ja toimittajiltamme ISO 9001-sertifiointia.

Laatu on toimintamme kulmakivi

Laatupolitiikkamme perustuu mm. osaava ja motivoitunut henkilökunta

Okmeticin laatupolitiikka

Laatupolitiikkamme perustuu neljään periaatteeseen:
osaava ja motivoitunut henkilökunta, kerralla oikein -asenne, tuotteiden ja palveluiden laatu
sekä asiakastyytyväisyys.

Okmeticin piikiekkotuotannossa piikiekkoja puhtausvaatimukset ovat korkeat

Valmistusprosessin laatu

Piikiekkoihin kohdistuu tiukkoja teknisiä laatuvaatimuksia sekä puhtauden että mekaanisten ja sähköisten ominaisuuksien vaihteluvälien osalta. Piikiekkojen valmistus onkin yhdistelmä tarkkuutta, vaihtelun minimointia ja massatuotantovolyymeja. Prosessin loppupään työvaiheet suoritetaan kiekkojen partikkelipuhtauden takaamiseksi puhdastilaympäristössä.

Okmetic hyödyntää monenlaisia laatutyökaluja, mm. dataan perustuvia

Laatutyökalut

Tuotantoprosessiemme laadunhallinnassa tilastollinen prosessinohjaus (SPC) on keskeinen menetelmämme. Lisäksi hyödynnämme data-analytiikkaa, tekoälyä sekä Six Sigma ja Lean-menetelmiä. 5S:n periaatteet huomioimme kaikessa toiminnassamme.

Myös asiakkaat auditoivat Okmeticin laatujärjestelmiä

Auditoinnit

Auditoinneilla on tärkeä rooli jatkuvassa parantamisessa. Sen lisäksi, että tarkastelemme, miten laatujärjestelmämme vaatimustenmukaisuus toteutuu, tutkimme säännöllisesti prosessiemme ja prosessikontrolliemme riittävyyttä ja tehokkuutta. Myös asiakkaamme testaavat laatujärjestelmiämme. Viime vuosien tulosten vuosikeskiarvot ovat vaihdelleet välillä 92–96 %.

Okmeticin laatu- ja ympäristöjärjestelmät on sertifioitu

Laatusertifikaatit

Käytössämme on ISO 9001:2015- ja IATF 16949:2016 -standardien mukaiset laatujärjestelmät sekä ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Edellytämme myös tärkeimmiltä sopimusvalmistajiltamme ja toimittajiltamme ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifiointeja.