Yhteiskuntavastuu

Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Varmistamme vastuulliset toimintatavat koko hankintaketjussa ja huolehdimme henkilöstömme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Globaalisti toimivana yhtiönä yhteiskuntavastuulla on meille suuri merkitys. Pyrimme jatkuvasti suurentamaan kädenjälkeämme eli lisäämään niitä myönteisiä vaikutuksia, joita ympäröivään maailmaan tuotamme, ja toisaalta pienentämään jalanjälkeämme eli toimintamme aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia.

Kädenjälkemme muodostuu korkean suorituskyvyn piikiekoista, jotka toimivat alustana erilaisille elektroniikan komponenteille, kuten antureille, radiotaajuussovelluksille ja tehopuolijohteille. Näitä komponentteja käytetään muun muassa älypuhelimissa ja muissa kannettavissa laitteissa, autoelektroniikassa sekä teollisuuden prosessikontrollointiin, lääketieteeseen ja esineiden internetiin liittyvissä sovelluksissa.

Edistyksellisen piiteknologiamme avulla mahdollistetaan esimerkiksi uusia lääketieteen sovelluksia ja parannetaan elektroniikan energiatehokkuutta.

Jalanjälkemme syntyy pääosin piikiekkojen tuotantoprosessissa. Panostammekin resurssitarkkaan ja jatkuvasti kehittyvään tuotantoon. Käytössämme on ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja IATF 16949:2016-standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät, ja edellytämme ISO 9001- ja ISO 14001-sertifiointia myös tärkeimmiltä sopimusvalmistajiltamme ja toimittajiltamme.

Lisäksi toimintamme täyttää muun muassa Euroopan Unionin kemikaalilainsäädännön REACH-asetuksen, RoHS-direktiivin sekä Global Automotive Declarable Substance List:n (GADSL) asettamat vaatimukset.

Okmeticin työntekijät puhaltavat yhteen hiileen

Haluamme olla vastuullinen työnantaja ja inspiroiva työyhteisö

Tavoitteenamme on olla vakaa ja luotettava yhtiö kysynnän vaihteluista huolimatta. Pyrimme ylläpitämään tarjontaamme ja kilpailukykyämme sekä varmistamaan toimintamme kannattavuuden ja luotettavuuden yhteistyökumppanina.

Yhteiskuntavastuullisen toimintamme ohjeistona noudatamme alalla yleisesti käytössä olevaa The Responsible Business Alliancen (RBA) Code of Conductia. Se toimii viitekehyksenä

  • elektroniikkateollisuuden toimitusketjun työolosuhteiden turvallisuuden varmistamiselle
  • työntekijöiden kunnioittavalle kohtelulle sekä
  • ympäristön huomioivalle ja eettiselle liiketoiminnan harjoittamiselle.

Edellytämme myös sopimusvalmistuskumppaneiltamme RBA:n Code of Conductin periaatteiden hyväksymistä.