Okmetic hyödyntää laatutyökaluina monenlaisia menetelmiä, mm. dataan perustuvia

Laatutyökalut

Tuotantoprosessiemme laadunhallinnassa tilastollinen prosessinohjaus (SPC) on keskeinen menetelmämme. Lisäksi hyödynnämme data-analytiikkaa, tekoälyä sekä Six Sigma ja Lean-menetelmiä. 5S:n periaatteet huomioimme kaikessa toiminnassamme.

Tilastollinen prosessinohjaus (SPC)

Tilastollisen prosessinohjausen (statistical process control) avulla pystymme havaitsemaan valmistusprosessien muutoksia ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa lopputuotteen laatuun. Tämä osaltaan mahdollistaa vakaan ja tasalaatuisen lopputuloksen piikiekkojen massatuotannossa.

Okmeticilla hyödynnetään myös tekoälyä laatutyökaluna

Data-analytiikka ja tekoäly

Keräämme piikiekkotuotannossamme jatkuvasti valtavia määriä dataa, jota hyödynnämme niin laadunhallinnassa kuin prosessien kehittämisessä. Tekoälyn avulla saamme datasta entistä enemmän irti.

Okmetic hyödyntää Lean Six Sigma -metodia laatutyössään

Lean Six Sigma

Valtaosa Okmeticin asiantuntijoista on saanut Lean Six Sigma-koulutuksen. Six Sigma ja Lean-menetelmät ovatkin päivittäisessä käytössämme valmistusprosessien ja teknologian kehityksessä. Ongelmien ja ilmiöiden juurisyiden ymmärtäminen on avain prosessien systemaattiseen kehittämiseen.

5S

Okmetic on jo vuosien ajan pyrkinyt edistämään koko organisaation toiminnassa 5S:n periaatteita: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuken eli suomeksi käännettynä lajittelu, järjestäminen, puhdistaminen, systematisointi ja sitoutuminen.

Gemba-kävely

Hyödynnämme laatutyössämme myös Gemba-kävelyä. Siinä työn suorittajia kuunnellaan ja työtehtäviä – sekä erityisesti työn sujuvuuden esteitä – tarkastellaan siellä, missä toiminta tapahtuu. Fokus on työn sujuvuudessa ja kehitystavoitteissa. Havainnoinnin aikana meille tarjoutuu mahdollisuus arvioida myös 5S-tilannetta ja prosessien variointia.