Okmeticin laatupolitiikan lähtökohtana on osaavat ja motivoituneet ihmiset

Laatupolitiikka

Laatupolitiikkamme lähtökohtana on vuosikymmenien aikana hioutunut yrityskulttuurimme, joka pohjaa asiakaslähtöisyyteen ja yhteistyöhön sekä osaamiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Osaava ja motivoitunut henkilökunta on Okmeticilla kaiken A ja O. Panostamme henkilöstömme perehdytyksiin ja koulutuksiin ja huolehdimme heidän hyvinvoinnistaan sekä oikeudenmukaisesta palkkauksesta.

Kerralla oikein -asenne antaa hyvät raamit sille, että teemme työmme laadukkaasti, mutta emme keskity pelkästään virheiden välttämiseen, vaan säilytämme luovuutemme. Innovoimme jatkuvasti uusia tapoja kehittää toimintaamme.

Työmme jäljet näkyvät tuotteidemme ja palveluidemme laadussa – ja lopulta myös asiakastyytyväisyydessä.