Tuotanto ja alihankinta

Okmeticin Suomessa sijaitseva pääkonttori ja tuotantolaitos keskittyvät kiteenkasvatukseen ja korkean lisäarvon piikiekkoihin. Lisäksi Okmeticilla on pitkäaikaisia alihankintakumppaneita Aasiassa, mikä auttaa dynaamisiin markkina- ja kysyntätilanteisiin reagoimisessa.

Vantaan tehdas panostaa kiteenkasvatukseen ja 150–200 mm korkean lisäarvon piikiekkoihin, kuten SOI-kiekkoihin, korkearesistiivisiin RFSi®kiekkoihin sekä kuvioituihin kiekkoihin. Meillä on vuosikymmenien kokemus kiteenkasvatuksesta, kiekko- ja SOI-valmistuksesta sekä kyvykkyydet litografiseen kuviointiin ja DRIE-syövytykseen. Tämä takaa optimoidut kiekkoratkaisut kaikista vaativimpinkien sovellusten valmistukselle. Tuotantomme ja toimintamme pohjautuvat korkeaan laatuun ja kestävään kehitykseen.

Vantaan tehdas panostaa kiteenkasvatukseen ja 150–200 mm korkean lisäarvon piikiekkoihin.

Okmetic on investoinut kasvustrategiansa mukaisesti yli 100 miljoonaa Euroa Vantaan tehtaalle vuosien 2017–2021 aikana ja rekrytoinut paljon lisää henkilöstöä. Investoinnit on kohdistettu korkean lisäarvon 200 mm kiekkojen, SOI-kiekkojen, kuvioitujen kiekkojen ja korkearesistiivisten RFSi® -kiekkojen tuotantokapasiteetin kasvattamiseen.

Fab lite -malli turvaa riittävän kapasiteetin

Oman tuotantonsa lisäksi Okmetic hyödyntää pitkäaikaisia alihankintakumppaneita Aasiassa turvatakseen asiakkailleen riittävän kapasiteetin dynaamisissa markkina- ja kysyntätilanteissa. Niin sanottu Fab lite -malli on ollut tärkeä osa Okmeticin tuotantostrategiaa jo vuodesta 2004 lähtien. Se mahdollistaa joustavamman toiminnan sekä ylimääräisen SSP-kapasiteetin tarjoamisen muuttuvissa markkina- ja kysyntätilanteissa. Tässä mallissa kaikki kiteet kasvatetaan Vantaalla, mutta osa 150–200 mm SSP-kiekkojen valmistuksesta ulkoistetaan lisäkapasiteetin mahdollistamiseksi.

Okmeticilla on pitkäaikaisia alihankintakumppaneita, mikä auttaa turvaamaan riittävän kapasiteetin asiakkaille dynaamisissa markkina- ja kysyntätilanteissa.

Vantaan tehtaalla valmistettujen tuotteiden lisäksi Okmetic tarjoaa täyden tuen alihankituille kiekoille. Okmetic on vastuussa koko prosessista, mikä kattaa kumppanuuden, projektin- ja laadunhallinnan, teknisen asiakastuen sekä tilauksen ja toimituksen. Okmetic takaa alihankittujen kiekkojen ja palveluiden laadun. Okmeticilla on pitkäaikaisia sopimuksia kaikkien Fab lite -kumppaniensa kanssa. Kumppanit ovat perusteellisesti testattu ja heitä auditoidaan säännöllisesti. Fab lite -kumppaneillamme on kaikki vaaditut laatu- ja ympäristösertifikaatit.