Okmetic raportoi vastuullisuudesta vuosittain

Raportoimme vastuullisuudesta vuosittain

Kerran vuodessa julkaistavassa yhteiskuntavastuuraportissa kuvataan Okmeticin toiminnan kannalta keskeisimpiä vastuullisuuden näkökohtia ja vaikutuksia sekä yritysvastuun kehittämistä eri osa-alueilla.

Okmeticin vastuullisuuden raportoinnissa käytetään toimialalla yleisesti käytettyä The Responsible Business Alliancen (RBA) Code of Conductia. Sen mukaan yhteiskuntavastuun osa-alueet jaotellaan seuraavasti:

  • vastuu henkilöstöstä
  • vastuu työturvallisuudesta ja terveydestä
  • ympäristöpolitiikka
  • liiketoiminnan etiikka ja
  • johtamisjärjestelmä.

Okmeticin yhteiskuntavastuuraportissa yhteiskuntavastuun periaatteet, toimintatavat, kehittäminen ja saavutetut tulokset esitellään osa-alueittain. Raportin lopussa on esitetyt tiedot koottuna GRI-taulukkoon.

Raportti julkaistaan pdf-dokumenttina internetsivuillamme suomen ja englannin kielillä. Vuoden 2023 vastuullisuusraportti ilmestyi kesäkuussa 2024 ja seuraava raportti ilmestyy keväällä 2025.