Okmeticilla vastuullisuus kuuluu jokaiselle ja sitä johdetaan johtoryhmätasolta

Okmeticissa vastuullisuus kuuluu jokaiselle

Vastuullisuuden noudattamista ja kehittämistä johtaa toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa. Erityisesti yhteiskuntavastuu on henkilöstöstä, IT:stä ja yhteiskuntavastuuasioista vastaavan johtajan vastuualuetta.

Okmeticin yhteiskuntavastuun johtamisen käytännön toimeenpanosta vastaa ympäristöjohtoryhmä, jonka toimialueeseen kuuluu myös ympäristöjärjestelmä, kemikaaliturvallisuus, työturvallisuus sekä raaka-aineiden ja jätteiden vastuullisuus. Työsuojelun yhteistoiminnasta vastaa Okmeticin työsuojelutoimikunta. Työhyvinvoinnin, työolojen ja henkilöstöön liittyvä vastuullisuus on henkilöstöhallinnon tehtävänä.

Käytännön työssä vastuunäkökulmia ohjaavat politiikat ja eettiset toimintaperiaatteet on koottu kaikkien saataville Okmeticin sisäiseen kanavaan. Yhteiskuntavastuumanuaaliin sisältyy Okmeticin periaatteiden ja toimintatapojen kuvaus, ja sen läpikäynti kuuluu jokaisen työntekijän perehdytysohjelmaan. Tärkeimpien sopimusvalmistajien ja toimittajien kanssa on solmittu yhteiskuntavastuusopimus.

Okmeticin hallinto perustuu eettisesti hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden noudattamiseen.

Hallituksen nimittämä johtoryhmä hyväksyy operatiivisen organisaation, johon kuuluvat henkilöorganisaatio raportointisuhteineen sekä operatiiviset johtoryhmät. Henkilöstön edustus yhtiön hallinnossa on toteutettu Okmeticin operatiivisissa johtoryhmissä.

Toimintamme on sertifioitua

Käytössämme on ISO 9001:2015-, ISO 14001:2015- ja IATF 16949:2016 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät. Edellytämme ISO 9001- ja ISO 14001-sertifiointia myös tärkeimmiltä sopimusvalmistajiltamme ja toimittajiltamme.