Meille on tärkeää toimia eettisesti oikein

Meille on tärkeää toimia eettisesti oikein

Emme hyväksy toiminta-alueellamme missään muodossa lahjontaa, korruptiota, kiristystä tai kavaltamista. Haluamme olla hyvä yrityskansalainen.

Noudatamme liiketoiminnassamme seuraavia eettisiä periaatteita:

  • Liiketoimintapäätöksemme ja kaupankäyntitapamme ovat läpinäkyviä ja eettisesti kestäviä.
  • Sitoudumme ylläpidettävän ja välitettävän informaation todenmukaisuuteen.
  • Käsitelemme luottamuksellista tietoa niin, että luottamuksellisuus säilyy.
  • Kunnioitamme immateriaalioikeuksia.
  • Sitoudumme konfliktimetallien käyttökieltoon.
  • Suojaamme rekisteritiedot säännösten mukaisesti.

Okmetic ei hyväksy toiminta-alueellaan missään muodossa lahjontaa, korruptiota, kiristystä tai kavaltamista. 

Okmeticin henkilöstöllä on oikeus ottaa liiketoiminnan etiikkaan liittyvät huolenaiheensa esille halutessaan nimettömänä ja ilman pelkoa tähän liittyvistä vasta- tai rangaistustoimenpiteistä. Myös muilla sidosryhmillä on sama oikeus. Tätä varten on olemassa sähköinen ilmoituskanava, jossa asiansa voi esittää anonyymisti: 

Voit tehdä ilmoituksen joko oheisella linkillä tai kirjeitse. 

https://okmetic.integrityline.com/

Postiosoite: 

BDO Forensic Services 
Eettinen kanava/Okmetic 
00210 HELSINKI