Meille on tärkeää toimia eettisesti oikein

Meille on tärkeää toimia eettisesti oikein

Emme hyväksy toiminta-alueellamme missään muodossa lahjontaa, korruptiota, kiristystä tai kavaltamista. Haluamme olla hyvä yrityskansalainen.

Noudatamme liiketoiminnassamme seuraavia eettisiä periaatteita:

  • Liiketoimintapäätöksemme ja kaupankäyntitapamme ovat läpinäkyviä ja eettisesti kestäviä.
  • Sitoudumme ylläpidettävän ja välitettävän informaation todenmukaisuuteen.
  • Käsitelemme luottamuksellista tietoa niin, että luottamuksellisuus säilyy.
  • Kunnioitamme immateriaalioikeuksia.
  • Sitoudumme konfliktimetallien käyttökieltoon.
  • Suojaamme rekisteritiedot säännösten mukaisesti.

Okmetic ei hyväksy toiminta-alueellaan missään muodossa lahjontaa, korruptiota, kiristystä tai kavaltamista. Okmeticin henkilöstöllä on oikeus ottaa liiketoiminnan etiikkaan liittyvät huolenaiheensa esille halutessaan nimettömänä ja ilman pelkoa tähän liittyvistä vasta- tai rangaistustoimenpiteistä. Myös muilla sidosryhmillä on sama oikeus. Tätä varten on olemassa sähköinen ilmoituskanava, jossa asiansa voi esittää anonyymisti:

Voit tehdä ilmoituksen joko kirjeitse tai sähköpostitse.

Sähköposti:       
eettinenkanava@okmetic.com

Postiosoite:
Okmetic Oy
Eettinen kanava
PL 44
01301 VANTAA