Tavoitteemme on nolla tapaturmaa

Henkilöstön työterveyden ja -turvallisuuden ylläpitäminen on Okmeticin ensisijainen tavoite. Pyrimme jatkuvasti kasvattamaan turvallisuushavaintojen määrää ja lisäämään turvallisuustietoisuutta.

Tähtäämme tapaturmien välttämiseen pitämällä tuotannon riskiarviot ajan tasalla ja henkilöstön tietoisena työturvallisuusvaatimuksista. Seuraamme turvallisuustilannetta jatkuvasti toimintojen eri tasoilla, ja työsuojelutoimikunta tekee työtiloissa turvallisuuskierroksia ennakkosuunnitelman mukaisesti.

Kannustamme työntekijöitä tekemään ilmoituksen kaikista tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista, jotta voimme tutkia ja selvittää ne välittömästi. Niiden lisäksi keräämme havaintoja tapahtumista, jotka eivät ole johtaneet vaaratilanteeseen saakka.

Olemme varautuneet hyvin hätätilanteisiin. Työsuojelun vastuut on määritelty kussakin toimipisteessä selkeästi ja työturvallisuuskoulutus kuuluu jokaisen työntekijän perehdytysohjelmaan. Järjestämme säännöllisesti pelastussuunnitelman mukaisia harjoituksia.

Seuraamme työterveyttä vuosineljänneksittäin yhdessä palveluntuottajan kanssa.

Tuemme henkilöstömme työterveyspalveluita merkittävällä panoksella. Erityisesti olemme panostaneet tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ennaltaehkäisemiseen tekemällä ergonomiaselvityksiä ja -parannuksia sekä tehtaalla että toimistotiloissa. Viime aikoina olemme siirtäneet painopistettä varhaisen tuen mallin mukaiseen toimintaan ja psyykkisen työkyvyn hallintaan.