Haluamme olla hyvä ja luotettava työnantaja

Panostamme vahvasti henkilöstömme osaamisen ja motivaation kehittämiseen. Työhyvinvointi on Okmeticilla strateginen kehityskohde.

Okmeticin piikiekkoratkaisujen kysyntä on ollut useita vuosia kasvussa, mikä on heijastunut myös henkilöstön tarpeeseen. Olemme palkanneet lisää osaajia moniin eri tehtäviin viime vuosien aikana ja rekrytointimme jatkuvat edelleen.

Kysynnän vaihteluista huolimatta haluamme tarjota henkilöstöllemme vakaan työpaikan. Pitkien toimitussopimusten, monipuolisen tuotevalikoiman ja kysynnän ennakoinnin ansiosta olemme pystyneet välttymään henkilöstön sopeutustoimilta jo yli kymmenen vuoden ajan.

Pyrimme tarjoamaan henkilöstöllemme hyvät kehittymismahdollisuudet. Kiinnitämme erityistä huomiota työhön perehdyttämiseen ja kannustamme aktiivisesti työssä oppimiseen. Kaikki henkilöstöryhmämme ovat kannustavan palkkauksen piirissä ja palkkaus perustuu aina tehtävän vaativuuteen.

Keskimääräinen työsuhde Okmeticilla kestää noin kymmenen vuotta.

Olemme määritelleet työhyvinvoinnin edistämiseksi tavoitealueet ja kehitämme henkilöstömme työhyvinvointia pitkäjänteisesti. Panostamme myös hyvän yhteishengen luomiseen erilaisin toimin. Tämä näkyy muun muassa pitkinä työsuhteina.

Teemme henkilöstön edustajien kanssa säännöllisesti yhteistyötä ja kehitämme uusia yhteistyömalleja toimintaympäristön kehittyessä. Työntekijöillä on oikeus liittyä valitsemiinsa ammattijärjestöihin tai muodostaa ammattijärjestöjä.

Me Okmeticilla kunnioitamme henkilöstöä

Kohtelemme työntekijöitä kunnioittavalla tavalla

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan työntekijöidemme ihmisoikeuksia. Emme hyväksy minkäänlaista epäasiallista tai yhdenvertaisuuden vastaista käyttäytymistä, syrjintää tai inhimillisten arvojen vastaista kohtelua.

Huomioimme Okmeticilla kultuuriset tekijät

Otamme huomioon kulttuurilliset tekijät

Huomioimme henkilöstötyössä kunkin maan kulttuuriin ja normistoon perustuvat vaatimukset. Järjestämme säännöllisesti yhteistoimintakokouksia henkilöstön edustajien kanssa.

Okmeticilla käytössä on palautekanava

Otamme toimintaamme koskevan palautteen vakavasti

Palautekanavamme kautta henkilöstö voi antaa yritystä koskevaa palautetta anonyymisti. Sen kautta voi myös esittää kysymyksiä tai tehdä ehdotuksia.