Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuupolitiikka

Okmetic on valinnut yhteiskuntavastuullisen toiminnan ohjeistoksi The Responsible Business Alliancen (RBA), aikaisemmin the Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), Code of Conductin.Yhteiskuntavastuuta sovelletaan kaikessa Okmeticin toiminnassa. Painopiste on kiinteiden toimipisteiden maissa sekä vakiintuneiden asiakas- ja toimittajasuhteiden maissa.

Okmeticilla on omaa valmistusta Suomessa, jossa henkilöstöön, työturvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin liittyviin kysymyksiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Sopimusvalmistuskumppaneitaan Okmetic kannustaa yhteiskuntavastuulliseen toimintaan. Okmetic edellyttää sopimusvalmistuskumppaneilta RBA:n Code of Conductin periaatteiden hyväksymistä.

Tärkeimmille materiaalintoimittajilleen Okmetic kommunikoi RBA:n Code of Conductin tavoitteet ja vaatimukset. Asiakas- ja toimittajasuhteissaan Okmetic toimii RBA:n Code of Conductin eettisten periaatteiden mukaisesti.

Okmeticin eettinen kanava

Okmetic on perustanut eettisen kanavan, jonka kautta työntekijät voivat ilmoittaa yhtiön eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta. Työntekijöitä kannustetaan keskustelemaan näistä etiikkaan liittyvistä asioista ensisijaisesti esimiestensä tai henkilöstöhallinnon kanssa. Toimittajilla ja muilla sidosryhmillä on samat oikeudet kuin Okmeticin henkilöstöllä eettisten normien mahdollisten rikkomusten ilmoittamisessa. Kaikki ilmoitukset otetaan vakavasti ja käsitellään tilanteeseen sopivalla tavalla. Kuka tahansa työntekijä voi luottamuksellisesti raportoida aidon, Okmeticin toimintaan liittyvän huolen.

Eettisten huolien raportointi

Voit tehdä ilmoituksen joko kirjeitse tai sähköpostitse.

Sähköposti:        eettinenkanava(at)okmetic.com

Postiosoite:        Okmetic Oy, Eettinen kanava, PL 44, 01301 VANTAA