Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuupolitiikka

Okmetic on valinnut yhteiskuntavastuullisen toiminnan ohjeistoksi The Electronic Industry Citizenship Coalitionin (EICC®) Code of Conductin. Yhteiskuntavastuuta sovelletaan kaikessa Okmeticin toiminnassa. Painopiste on kiinteiden toimipisteiden maissa sekä vakiintuneiden asiakas- ja toimittajasuhteiden maissa.

Okmeticilla on omaa valmistusta Suomessa, jossa henkilöstöön, työturvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin liittyviin kysymyksiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Sopimusvalmistuskumppaneitaan Okmetic kannustaa yhteiskuntavastuulliseen toimintaan. Okmetic edellyttää sopimusvalmistuskumppaneilta EICC:n Code of Conductin periaatteiden hyväksymistä.

Tärkeimmille materiaalintoimittajilleen Okmetic kommunikoi EICC:n Code of Conductin tavoitteet ja vaatimukset. Asiakas- ja toimittajasuhteissaan Okmetic toimii EICC:n Code of Conductin eettisten periaatteiden mukaisesti.